Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
III Kongres Obywatelski, 17 maja 2008 r. w Warszawie

17 maja 2008 r. w Gmachu Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie odbędzie się III Kongres Obywatelski.

więcej...
14 marca 2008 r. zakończyliśmy realizację programu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”

14 marca 2008 r. zakończyliśmy realizację programu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Jego celem była promocja lokalnych partnerstw społecznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Projekt finansowany był z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

więcej...
Odbyło się Forum Partnerstwa Lokalnego

21 lutego 2008 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Forum Partnerstwa Lokalnego. Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z zakresu rozwoju lokalnego partnerstwa w Polsce. Patronat nad forum objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

więcej...
Forum Partnerstwa Lokalnego

21 lutego 2008 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbędzie się Forum Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak.

więcej...
Odbyło się ósme z cyklu szkoleń naszego programu

W dniach 14-16 stycznia 2008 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się ósme (ostatnie) z cyklu szkoleń w ramach programu „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”.

więcej...
Leader – lokalne partnerstwa dla polskiej wsi

Program Leader to nie tylko jeden ze strumieni, którymi płyną do Polski środki europejskie, ale i sposób realizowania polityki rozwoju obszarów wiejskich, oparty na idei lokalnego partnerstwa społecznego – mówią Andrzej Hałasiewicz, wicedyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Krzysztof Janiak, Kierownik Zespołu Rozwoju Wsi w FAPA.

więcej...
Nasza kolejna książka: „Siła partnerstwa”

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” wydało książkę „Siła partnerstwa” autorstwa Andrzeja Zybały. Autor stawia tezę, że lokalne partnerstwa społeczne mobilizują do rozwiązywania problemów lokalnych środowisk, ułatwiają ich pokonywanie wspierając przy tym miejscowe władze i instytucje.

więcej...
Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+

W ramach programu LEADER+ powstają w Polsce lokalne partnerstwa społeczne działające w środowiskach wiejskich i małych miastach. Pierwsze tzw. Lokalne Grupy Działania powstawały trzy lata temu. Do dzisiaj utworzono ich przeszło 150.

więcej...
Odbyło się szóste z cyklu szkoleń naszego programu

W dniach 21-23 listopada 2007 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się szóste z cyklu szkoleń w ramach programu „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”.

więcej...
Pomoc to dziś najlepsza forma patriotyzmu

Wczoraj w Krakowie wręczono nagrody dziewiątej edycji konkursu Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie. Główną nagrodę - 60 tys. zł - otrzymała poznańska fundacja Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

więcej...
Partnerstwo powinno poprawiać jakość życia lokalnej społeczności

- Jeśli ludzie zobaczą, że wspólne wysiłki rzeczywiście przynoszą poprawę, to będą wchodzić do współpracy automatycznie, bez żadnego specjalnego zachęcania, kreowania całej tej architektury społecznej z jej narzędziami. Jeśli dochodzimy do tego, że znajdujemy wyższe uzasadnienie tego co robimy, to partnerstwa „same lecą”, niemal automatycznie się tworzą - mówi Piotr Wolkowinski.

więcej...
Nasza broszura informacyjna

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w ramach programu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy” wydało broszurę informacyjną.

więcej...
Partnerstwa lokalne tworzące politykę publiczną?

Celem dwóch seminariów zorganizowanych w tym roku przez OECD LEED Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania (w Wiedniu i w Dublinie) było zbadanie zakresu, w jakim partnerstwa mogą zwiększyć swój wkład w tak zwane ,,wielopoziomowe zarządzanie”. Debaty pokazały, że partnerstwa stały się już nie tylko mechanizmami wdrażania europejskich, czy narodowych polityk/programów publicznych, ale wnoszą coraz cenniejszy własny wkład do procesu ich rozwoju.

więcej...
Nowa książka o dialogu społecznym

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” i Fundacja Instytut Spraw Publicznych wydały książkę „Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje”.

więcej...
Darmowe przedszkola ułatwią szukanie pracy

W Legnicy powstają pierwsze w kraju specjalne przedszkola dla bezrobotnych matek. Kobiety szukające pracy będą mogły wysłać do takich placówek swoje dzieci za darmo.

więcej...
Konferencja „Lokalne partnerstwa społeczne - droga do rozwoju lokalnego i spójności społecznej”

27 września obyła się Konferencja pod tytułem „Lokalne partnerstwa społeczne - droga do rozwoju lokalnego i spójności społecznej”. Zorganizowały ją Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej...
Odbyło się piąte z cyklu szkoleń naszego programu

 W dniach 3-5 września 2007 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się piąte z cyklu szkoleń w ramach programu „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”.

więcej...
Odbyło się czwarte z cyklu szkoleń naszego programu
W dniach 18-20 czerwca w CPS „Dialog” odbyło się czwarte z cyklu szkoleń ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
więcej...
Odbyło się trzecie z cyklu szkoleń naszego programu

W dniach 14-16 maja w CPS „Dialog” odbyło się trzecie z cyklu szkoleń  ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych z województwa małopolskiego i części zachodniopomorskiego.

więcej...
Minister Kalata prognozuje duży spadek bezrobocia

Stopa bezrobocia w kwietniu może spaść do około 13,9 proc. z prognozowanych 14,4 proc. w marcu - powiedziała minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata.

więcej...
Wiedeńskie Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania

Na początku marca w Wiedniu odbyło się Trzecie Forum pod nazwą „Udoskonalanie wielosektorowej i wielopoziomowej współpracy”. Imprezę organizowało po raz kolejny Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania działające w ramach OECD LEED (OECD Local Economic and Employment Development).

więcej...
Premier chce paktu ze związkowcami i pracodawcami

Premier Jarosław Kaczyński chce powtórzyć gospodarczy sukces Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Holandii. Drogą do tego ma być, tak jak w tych krajach, pakt społeczny - dokument podpisany przez rząd, pracodawców i związki zawodowe, zapewniający spokojne wprowadzanie reform.

więcej...
Odbyło się pierwsze ze szkoleń naszego programu

W dniach 21-23 marca w CPS „Dialog” odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń  ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

więcej...
Godność pracowników jest deptana i niszczona

16 marca Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, złożonym przez Prezydenta RP. Prezydencki projekt zakłada odpowiedzialność pracodawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników popełnione przez osoby działające w imieniu pracodawców.

więcej...
Prezydent: samozatrudnienie to paranoja
Prezydent Lech Kaczyński podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zadeklarował, że w pełni popiera związkowców w walce z obchodzeniem prawa pracy. Uznał, że rok 2006 był zdecydowanie najlepszy z ostatnich 17 lat. Jak podkreślił, rosną PKB, inwestycje i - w niespotykanej skali - wykorzystanie środków z UE.
więcej...
Rozwój dialogu społecznego jednym z priorytetów MPiPS
Minister Anna Kalata uważa, że główne priorytety w działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku to reforma rynku pracy, dokończenie reformy emerytalnej oraz rozwój dialogu społecznego.
więcej...
150 tysięcy Ukraińców pracuje w Polsce na czarno

Po exodusie pracowników budowlanych na zachód rząd rozpoczął rozmowy z Ukrainą. Chodzi w nich o otwarcie naszego rynku pracy, które w pierwszym etapie dotyczyłoby budowlańców. - To były robocze rozmowy. przedstawiliśmy propozycje, czekamy na odpowiedź - mówi Kazimierz Kuberski, wiceminister pracy.

więcej...
Inauguracja konkursu „Lodołamacze 2007”

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych inauguruje 29 stycznia w regionie mazowieckim I etap konkursu „Lodołamacze 2007”.

więcej...
Sezonowy wzrost bezrobocia w styczniu
Stopa bezrobocia w styczniu 2007 r., według wstępnych danych, wzrosła do 15,2 proc. z 14,9 proc. w grudniu 2006 r. - podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
więcej...
Nowe miejsca pracy w kopalniach
Po raz pierwszy od czterech lat Kompania Węglowa przyjmie w tym roku do pracy ponad tysiąc nowych pracowników. Przygotowano m.in. 400 nowych miejsc dla absolwentów szkół i uczelni górniczych.
więcej...
Międzynarodowa konferencja „Pakty społeczne – szansą na sukces”

O tym, czy pakty społeczne mogą być szansą na sukces gospodarczy i jak zaktywizować społeczeństwo dyskutowali 24 stycznia w Sejmie przedstawiciele polskiego rządu oraz członkowie wielu międzynarodowych organizacji.

więcej...
Sejm przyjął ustawę budżetową na 2007 rok

25 stycznia 2007 r. Sejm zakończył prace nad budżetem, przyjmując większość z 76 poprawek Senatu. W piątek budżet ma trafić do podpisu prezydenta, który - według konstytucji - powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni.

więcej...