Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Inauguracja konkursu „Lodołamacze 2007”

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych inauguruje 29 stycznia w regionie mazowieckim I etap konkursu „Lodołamacze 2007”.

Inicjatywa o charakterze ogólnopolskim ma na celu propagowanie przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz zmianę nastawienia społecznego wobec tych osób.

Jest to już druga edycja konkursu „Lodołamacze 2007”. Inicjatywa ta została podjęta m.in. z powodu zbyt dużej liczby osób bezrobotnych wśród niepełnosprawnych oraz małej liczebnie grupie przedsiębiorców prowadzących sprzyjającą inwalidom politykę kadrową.

Konkurs jest nastawiony na realizację dwóch szlachetnych celów. Pierwszy polega na promowaniu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy pomagają w aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupie osób.

Drugim zamierzeniem konkursu jest nauczenie społeczeństwa funkcjonowania z kategorią osób niepełnosprawnych.

Patronat honorowy nad konkursem objęła małżonka prezydenta RP Maria Kaczyńska.

Obecnie konkurs odbędzie się na szczeblach regionalnych, a kolejny etap będzie miał charakter centralny i zostaną wyłonieni laureaci w trzech dotychczasowych kategoriach: „Zakład Pracy Chronionej”, „Otwarty Rynek” i „Pracodawca - Nieprzedsiębiorca” oraz czwartej, nowej kategorii: „Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna”.

Źródło: „Naszym Dziennikiem”