Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Sezonowy wzrost bezrobocia w styczniu
Stopa bezrobocia w styczniu 2007 r., według wstępnych danych, wzrosła do 15,2 proc. z 14,9 proc. w grudniu 2006 r. - podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2007 wyniosła 2367,4 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2006 r. wzrosła o 58 tys. osób (2,5 proc.). W styczniu 2007 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Największy wzrost miał miejsce w województwie podlaskim - o 4,1 proc. tj. o 2,6 tys. osób, warmińsko-mazurskim - o 3,4 proc. tj. o 4,4 tys. osób, łódzkim - o 3,3 proc. tj. o 1,7 tys. osób.

W komunikacie ministerstwo napisało, że styczeń i grudzień należą do miesięcy, w których corocznie odnotowuje się wzrost bezrobocia. Wzrost bezrobocia wynika z powrotu do rejestrów bezrobotnych osób zatrudnionych na czas określony m.in. w budownictwie, transporcie i handlu. Statystykę zawyżyły również osoby objęte w poprzednich miesiącach aktywnymi formami walki z bezrobociem, a na koniec roku po ich zakończeniu powracający do ewidencji. W styczniu w urzędach pracy rejestrowały się też osoby tymczasowo powracające na okres świąteczny z zagranicy z zamiarem uzyskania na czas pobytu w kraju świadczenia zdrowotnego.

W styczniu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 88,7 tys. ofert pracy. W porównaniu do grudnia 2006 r. o 34,6 tys. tj. o 63,9 proc. więcej. Ostateczne dane o stopie bezrobocia w styczniu GUS poda w III dekadzie lutego.

Stopa bezrobocia w grudniu 2006 roku wzrosła do 14,9 proc. z 14,8 proc. w listopadzie 2006 roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2006 r. wyniosła 2.309,4 tys. osób.