Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Rozwój dialogu społecznego jednym z priorytetów MPiPS
Minister Anna Kalata uważa, że główne priorytety w działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku to reforma rynku pracy, dokończenie reformy emerytalnej oraz rozwój dialogu społecznego.

Minister Kalata zapowiedziała, że w połowie roku resort przedstawi ustawę o rynku pracy, „która będzie odważna, wręcz nowatorska”. Będzie zakładała m.in. wzmocnienie roli gmin w aktywizacji zawodowej mieszkańców, a także instalowanie na terenie całego kraju w bibliotekach, na poczcie, w sklepach tzw. kiosków pracy. Nowa ustawa ma spowodować odciążenie urzędów pracy z funkcji administracyjnych na rzecz bardziej aktywnego prowadzenia przez nie pośrednictwa zawodowego.

Minister poinformowała, że w 2007 r. resort określi, jaka instytucja będzie wypłacać emerytury z Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz przygotuje ustawę o emeryturach pomostowych. Kalata dodała, że będzie zabiegać o zapewnienie środków na coroczną waloryzację rent i emerytur.

Kalata poinformowała także, że resort przygotowuje projekt ustawy, zgodnie z którą płaca minimalna może wzrosnąć do 50-60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku płaca minimalna wynosi 936 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu 2006 roku wyniosło 3027 zł 51 gr. co oznacza, że rok do roku wzrosło o 8,5 proc.