Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Prezydent: samozatrudnienie to paranoja
Prezydent Lech Kaczyński podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zadeklarował, że w pełni popiera związkowców w walce z obchodzeniem prawa pracy. Uznał, że rok 2006 był zdecydowanie najlepszy z ostatnich 17 lat. Jak podkreślił, rosną PKB, inwestycje i - w niespotykanej skali - wykorzystanie środków z UE.

Samozatrudnienie to najczystsza paranoja - powiedział Lech Kaczyński. Prezydent przypomniał też, że skierował do parlamentu projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, wzmacniający nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zaostrzający sankcje za ich łamanie. Prezydent podkreślił, że można mówić o potrzebie paktu społecznego - pod warunkiem, że pracodawcy będą prawdziwymi partnerami do dialogu z pracownikami.

Prezydent powiedział też, że w Polsce panuje najwyższy od ponad 30 lat stopień optymizmu społecznego.

Obiektywnie patrząc, wyniki tych rządów są zdecydowanie dobre, ale z mediów można dojść do wniosku, że mamy okres ciężkiej klęski - powiedział Kaczyński. Jego zdaniem, paranoją jest to, że zdecydowanie dobry okres w kraju w mediach jest przedstawiany jako czas nieudolnych i złych rządów.

Lider „Solidarności” Janusz Śniadek wystąpił w środę w Gdańsku podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z propozycją zawarcia umowy społecznej promującej stałe zatrudnienie pracowników.

Do zawarcia takiej umowy konieczne jest podjęcie dialogu między partnerami społecznymi, wzajemny szacunek i zaufanie. Tymczasem dialog bieżący lub częsty jego brak na poziomie poszczególnych resortów mogą uniemożliwić jakiekolwiek porozumienie - podkreślił Śniadek.

Zdaniem lidera „S”, „brak umiejętności komunikowania się z partnerami społecznymi to wielka słabość niektórych przedstawicieli, nie tylko obecnego rządu”. „Nie zbudują Polski solidarnej ludzie, nie umiejący podejmować dialogu” - dodał.

Źródło: PAP