Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Odbyło się pierwsze ze szkoleń naszego programu

W dniach 21-23 marca w CPS „Dialog” odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń  ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Przez trzy dni podczas warsztatów i wykładów zapoznawali się oni z ideą i praktyką lokalnego dialogu, partnerstwa i strategicznego myślenia na rzecz rozwoju i zatrudnienia.

Przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z dialogiem i partnerstwem społecznym dokonał Andrzej Zybała z CPS „Dialog”. Do budowania lokalnych strategii rozwoju przekonywali słuchaczy Romana Krzewicka z Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego i Antonii Sobolewski z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzowała lokalne rynki pracy i strategie poprawy ich funkcjonowania. O lokalnych partnerstwach na rzecz zatrudnienia w kontekście absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego mówił Tomasz Kozłowski, międzynarodowy ekspert ds. rozwoju zasobów ludzkich i rynku pracy, z Kozlowski & Partners Consulting. Philip O'Connor, szef Paktu Społecznego na rzecz Zatrudnienia w Dublinie przedstawił strategie i praktyczne funkcjonowanie lokalnych partnerstw społecznych w UE oraz przybliżył dobre praktyki irlandzkiego systemu lokalnego partnerstwa społecznego.

 

Philip O'Connor
więcej zdjęc w naszej galerii