Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Wiedeńskie Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania

Na początku marca w Wiedniu odbyło się Trzecie Forum pod nazwą „Udoskonalanie wielosektorowej i wielopoziomowej współpracy”. Imprezę organizowało po raz kolejny Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania działające w ramach OECD LEED (OECD Local Economic and Employment Development).

Dyskutanci podkreślali, że lokalne partnerstwa działają w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Łączą one zatem różne wymiary: sektorowe, jak i terytorialne. Sprzyja to wypracowywaniu zintegrowanego podejścia, które umożliwia stawianie czoła złożonym problemom występującym w środowiskach lokalnych. Dzisiaj wiele partnerstw nie jest jeszcze w stanie w pełni wykorzystywać możliwości, jakie otwierają się przed nimi dzięki wspólnemu działaniu różnych podmiotów. Nie wykorzystują potencjału, jaki wnoszą poszczególni członkowie partnerstw.

W przyjętym oświadczeniu uczestnicy Forum podkreślili, że dialog i współpraca między partnerami wywodzącymi się z różnych środowisk działających na różnych poziomach stanowi szansę na rozszerzenie mechanizmów zarządzania. Uznają, że lokalne partnerstwo może wnieść znaczny wkład we wspieranie rozwoju ekonomicznego, spójności społecznej, trwałości środowiska i jakości życia. Dokumentem wieńczącym wiedeńskie spotkanie OECD LEED Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania jest wiedeńska deklaracja działania na rzecz partnerstwa.

Dyskutanci podkreślali, że lokalne partnerstwa działają w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Łączą one zatem różne wymiary: sektorowe, jak i terytorialne. Sprzyja to wypracowywaniu zintegrowanego podejścia, które umożliwia stawianie czoła złożonym problemom występującym w środowiskach lokalnych. Dzisiaj wiele partnerstw nie jest jeszcze w stanie w pełni wykorzystywać możliwości, jakie otwierają się przed nimi dzięki wspólnemu działaniu różnych podmiotów. Nie wykorzystują potencjału, jaki wnoszą poszczególni członkowie partnerstw.

W przyjętym oświadczeniu uczestnicy Forum podkreślili, że dialog i współpraca między partnerami wywodzącymi się z różnych środowisk działających na różnych poziomach stanowi szansę na rozszerzenie mechanizmów zarządzania. Uznają, że lokalne partnerstwo może wnieść znaczny wkład we wspieranie rozwoju ekonomicznego, spójności społecznej, trwałości środowiska i jakości życia. Dokumentem wieńczącym wiedeńskie spotkanie OECD LEED Forum Partnerstwa i Lokalnego Zarządzania jest Wiedeńska Deklaracja Działania na rzecz Partnerstwa.

Biuletyn OECD LEED nr 7/2007