Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Konferencja „Lokalne partnerstwa społeczne - droga do rozwoju lokalnego i spójności społecznej”

27 września obyła się Konferencja pod tytułem „Lokalne partnerstwa społeczne - droga do rozwoju lokalnego i spójności społecznej”. Zorganizowały ją Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja finansowana była z Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierającego mechanizmy dialogu i partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wzięło udział przeszło stu gości z całego kraju, reprezentujących administrację lokalną, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i przedsiębiorców.

Gości powitali organizatorzy: dr Wojciech Misztal, dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Senator Jerzy Szmit, Przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Słowa wsparcia rządu i resortu pracy dla idei lokalnego partnerstwa społecznego skierowała do uczestników Konferencji Elżbieta Rafalska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego wskazała w swoim wystąpieniu na znaczenie działań partnerstw dla sytuacji na lokalnych rynkach pracy (zapis wystapienia). Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową mówił o znaczeniu dialogu społecznego i obywatelskiego w procesie wzmacniania konkurencyjności środowisk lokalnych (zapis wystąpienia). O potencjale partnerskiego działania na rzecz spójności społecznej i konieczności jego wykorzystani do walki z problemami takimi jak ubóstwo, wykluczenie społeczne i bieda dzieci mówiła prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (zapis wystąpienia).

Wśród zaproszonych na Konferencję praktyków lokalnych partnerst społecznych znalazła się m.in. Hanna Becker, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich, która opowiedziała o genezie powstania i praktyce działania jednego z najstarszych w Polsce partnerstw lokalnych: Siemianowickiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia. Jego pięcioletnia historia dowodzi, że wspólne działanie zainteresowanych stron może przynosić korzyści. Z lidera bezrobocia wśród śląskich miast, Siemianowice stały się liderem walki z nim, dając dobry przykład innym powiatom. Romana Krzewicka, Andrzej Tomeczek i Antoni Sobolewski, wieloletni trenerzy partnerstw, współpracujący m.in. z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przedstawili swoje refleksje wynikające z ich doświadczeń. Jadwiga Olszowska-Urban reprezentująca Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network przedstawiła przykłady dobrych praktyk partnerskich w Lwówku Śląskim, Łosicach i Siemiatyczach. Partnerstwa lokalne są zdaniem przemawiających praktyków bardzo dobrym narzędziem zarządzania społecznościami lokalnymi, jednak ich budowanie wymaga czasu i wzajemnego zaufania tworzących ich stron. Nie jest to łatwe zadanie, ale determinacja w czasie jego przeprowadzania przynosi efekty.

W panelu dyskusyjnym na zakończenie konferencji, prowadzonym przez Andrzeja Zybałę, specjalistę do spraw dialogu społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego wzięli udział prof. Ewa Leś z Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Schimanek, dyrektor do spraw programowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Sadowski, dyrektor Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” i Michał Drozdek, Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. umowy społecznej i dialogu społecznego. Rozmówcy prezentowali różne aspekty tworzenia i funkcjonowania lokalnych partnerstw społecznych, zgadzając się, że mimo, iż nie jest to łatwy proces, należy go wspierać i propagować. Jest on bowiem najlepszą odpowiedzią na wiele globalnych wyzwań, stojących przed całym krajem oraz na problemy lokalne, których rozwiązań należy szukać właśnie w społecznościach lokalnych.

Niespodzianką dla organizatorów i uczestników konferencji było wystąpienie Johna Downie, przedstawiciela samorządu londyńskiej dzielnicy Hammersmith and Fulham. Przedstawił on efekty partnerskiej współpracy z Fundacją „Barka”, dzięki której do kraju wracają ci Polacy, którzy w Londynie nie znaleźli pracy i koczują na ulicach. Wskazywał przy tym, że partnerskie działanie lokalne musi czasem przekraczać nawet granice państw, bo niektóre problemy społeczne można przezwyciężać jedynie w ten sposób (zapis wystąpienia).

Na koniec konferencji jej uczestnicy mieli okazję podyskutować z prelegentami i wyrazić swoje poglądy na temat lokalnych partnerstw społecznych.

Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Wojciech Misztal przemawia do uczestników Konferencji.

Więcej zdjęć