Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Aktualności
Forum Partnerstwa Lokalnego

21 lutego 2008 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbędzie się Forum Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak.

Forum jest przedsięwzięciem podsumowującym dotychczasowe doświadczenia w zakresie rozwoju lokalnego partnerstwa w Polsce. Do uczestnictwa zaprosiliśmy wybitnych praktyków i teoretyków z zakresu problematyki partnerstwa. Przyjrzymy się m.in. brytyjskiemu modelowi partnerstwa oraz metodom partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym. Forum pozwoli jego uczestnikom na głębsze zapoznanie się z mechanizmami formowania lokalnego konsensusu społecznego oraz z zaletami funkcjonowania formuły partnerskiej współpracy na lokalnym gruncie.

Zapraszamy lokalnych liderów opinii publicznej, mediów, autorytety z różnych sektorów życia publicznego, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i kościelnych, pracodawców i pracobiorców.

Zakres tematyczny Forum:

I. Wykorzystanie potencjału rozwojowego środowiska lokalnego. Doświadczenia partnerskie w Polsce. Brytyjski model lokalnych partnerstw.

II. Lokalne podmioty społeczne i polityczne na drodze do ustanowienia lokalnego partnerstwa. Zdolność do mobilizacji społecznej na rzecz realizacji celów rozwojowych. Tworzenie modeli współpracy w lokalnych środowiskach: władze lokalne-organizacje pozarządowe-związki zawodowe-pracodawcy-urzędy pracy, itp.

III. Partnerstwo jako sposób wzmocnienia zdolności adaptowania się lokalnych środowisk do funkcjonowania w warunkach intensywnej konkurencji o inwestycje i miejsca pracy.

IV. Różne modele partnerstw w odpowiedzi na odmienne lokalne potrzeby i realia. Np. model partnerstwa lokalnego wokół społecznie integrującego rynku pracy. Tworzenie innowacyjnych programów w zakresie pomocy środowiskom słabszym ekonomicznie w funkcjonowaniu na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, seniorzy, bezdomni itp.).

V. Budowanie kapitału społecznego środowiska lokalnego. Pokonywanie kulturowych i psychologicznych barier hamujących rozwój partnerskich form zarządzania i współdziałania.

VI. Możliwości finansowania inicjatyw partnerskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin i miejsce Forum:
21 lutego 2008r., Godz. 9.30 – 15.30 , sala 603
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Warunki udziału w Forum:
Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją i uczestnictwem (w tym materiały konferencyjne) poza dojazdem uczestników.
Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu ze środy 20 lutego na czwartek 21 lutego w CPS „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Zgłoszenia:
Udział należy zgłosić faksem lub e-mailem do dnia 8 lutego 2008r.
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa,
tel. 0 – 22 380 50 71, fax. 022 380 50 52
partnerstwo@cpsdialog.pl

Pobierz zaproszenie, program Forum oraz formularz zgłoszeniowy.

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kozłowska-Stora – Koordynator Forum
tel. 0 – 22 380 50 71
e-mail.:
partnerstwo@cpsdialog.pl

Udział w Forum jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.