Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Sycylijski dialog

Ciekawym przykładem partnerstwa jest pakt dla włoskiego miasta Katania na Sycylii, podpisany w lutym 2001 r. Sformułowano w nim trzy główne cele:

·     tworzenie nowych firm,

  • ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom, które mają z tym trudności,
  • uzyskanie stabilnego zatrudnienia dla osób pracujących doraźnie.

Partnerzy zaplanowali m.in. integrowanie programów szkoleniowych z polityką rynku pracy i promowanie idei stałego dokształcania. Utworzyli "one-stop" Office, czyli placówkę, która ułatwia zakładanie nowych firm oraz inwestowanie. Wszystkie firmy chcące inwestować na tym terenie zyskały gwarancję, że w ciągu 90. dni będą mogły załatwić wszelkie procedury administracyjne. Uruchomili program informowania krajowych i zagranicznych inwestorów o możliwościach oferowanych w ramach paktu. Zdecydowali o rozwinięciu partnerstwa między północnymi i południowymi regionami Włoch, aby przenosić nowe wydajne formy działalności na południe. Utworzyli tzw. "credit observatory", czyli program wsparcia finansowego banków dla inwestorów. Powstał fundusz w wysokości jednego miliarda lirów na kredyty dla małych firm i 200 milionów jako wsparcie tworzenia nowych spółdzielni.

Partnerzy z paktu zaplanowali również szereg działań na rzecz stałego unowocześniania kwalifikacji zawodowych zarówno dla poszukujących pracy, jak i dla pracujących oraz całych firm. Każdego roku odbywają się konferencje, na których oceniany jest postęp w zakresie szkoleń i planowane są nowe inicjatywy w tym zakresie. Budżet paktu przeznacza na szkolenia część swoich środków. Zaplanowano także działania na rzecz promowania rozwoju porozumień na rzecz ustabilizowania sytuacji firm działających w danym momencie w nieregularny sposób (problemem w tym regionie jest znaczny rozmiar szarej strefy).

Uzgodniono wsparcie działalności rzemieślniczej specyficznej dla regionu, a także poszukiwanie i udostępnianie terenów, które mogłyby być miejscem działalności gospodarczej.

Partnerzy z paktu, w tym związki zawodowe, zgodzili się także na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy, zwłaszcza tam, gdzie są inwestycje, które mogą dostarczać nowe miejsca pracy. Z kolei pracodawcy zobowiązali się do pełnego wdrażania układów zbiorowych zawieranych na poziomie ich firm i na poziomie ponadsektorowym w sprawie polityki dochodowej. Z kolei władze samorządowe zaangażowały się w ponowne uruchomienie "obserwatorium rynku pracy".Dalsze informacje:

http://eurofound.europa.eu/eiro/2001/03/inbrief/it0103177n.html