Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia

 

Bariery na rynku pracy ograniczające

szanse podjęcia zatrudnienia

Bariery personalne

Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy)

Bariery związane z popytem na rynku pracy

Bariery ekonomiczne

Bariery związane z polityką społeczną

stan zdrowia

 

trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu

 

problemy psychospołeczne

 

bezdomność

 

karalność w przeszłości

ograniczone informacje na temat możliwości znalezienia pracy

 

 niskie wykształcenie

 

niski poziom umiejętności

 

brak historii wcześniejszego zatrudnienia

 

trudności językowe (dotyczy imigrantów)

nieformalna rekrutacja

 

wysokie wymagania wstępne

 

uprzedzenia

 

brak elastycznego działania

 

brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych / brak fizycznego dostępu

 

brak miejsc pracy

 

 zmiany sektorowe

 

 niskie płace

 

niestabilne zatrudnienie w zawodach nie wymagających wysokich kwalifikacji i bez perspektyw

anomalie w systemie opieki społecznej

 

wysokie koszty towarzyszące zatrudnieniu

 

opieka nad dziećmi i inna opieka socjalna

 

transport

Źródło: Creating More Inclusive Labour Market, Report of National Economic and Social Forum, Ireland, s.63.