Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Strategia rynku pracy integrująca społecznie (inkluzywna)

Zasięg pomocy

 

Muszą istnieć mechanizmy zapewniające, że wsparcie dociera do wszystkich osób potrzebujących go. Powinny być one świadome dostępnych możliwości uzyskania pomocy.

Informacja

 

Ważne jest przygotowanie i upowszechnienie całościowej i trafnej informacji pomagającej ludziom dokonywać wyboru na rynku pracy. Musi ona zawierać wszystkie możliwe warianty uzyskania pracy. Informacja musi być istotna z punktu widzenia użytkownika, a nie przekazującego.

Porady
i konsultacje

 

Dostępność porad i konsultacji jest niezbędne by osoby mogły dokonać świadomego wyboru i zaplanować przejście od pobierania zasiłków do zatrudnienia. Powinno to być działanie oparte na dobrych narzędziach diagnostycznych osób i wywiadzie z lokalnego rynku pracy

Pomoc osobista

 

To, co sprawia największe trudności danym osobom szukającym pomocy w wejściu na rynek pracy powinno być przedmiotem indywidualnego planu pomocy. Muszą być wprowadzone mechanizmy, które pozwolą zidentyfikować potrzeby jednostek i odpowiedzieć na nie, w sposób elastyczny.

Edukacja
i szkolenie

 

Przepisy dotyczące edukacji i szkolenia powinny jasno określić wyniki i możliwe warianty kwalifikacji do osiągnięcia. Jakość świadczenia usług i poziom wyników powinny być odpowiednio wysokie by zachęcić do uczestniczenia w edukacji i szkoleniach.

Poparcie

 

Grupy społeczne o słabej pozycji wymagają wspierania . Trzeb zająć się niektórymi formami uprzedzeń w stosunku do nich, praktykami pracodawców.

Doradztwo indywidualne (ze strony mentorów)

 

Doradztwo indywidualne wspiera trwałe uczestnictwo w szkoleniach i zatrudnieniu. Musi być dopasowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

Doświadczenie zawodowe może pomóc poszczególnym osobom w nabyciu praktycznych umiejętności i w zademonstrowaniu pracodawcom możliwości zawodowych.

 

 

Pomoc dla pracujących

 

Pomoc w miejscu pracy jest potrzebna zwłaszcza osobom o najsłabszej pozycji na rynku pracy, które nie mają żadnego lub niewielkie doświadczenie zawodowe. Pomoc finansowa może też być odpowiednia w tej sytuacji.

Szkolenia w miejscu pracy

 

Szkolenia w miejscu pracy mogą pomóc w lepszym zaadoptowaniu się na rynku pracy osobom w zawodach wymagających niskich umiejętności. W przypadku osób posiadających niestabilne zatrudnienie powinny mieć do dyspozycji mechanizmy umożliwiające poprawienie im pozycji na rynku pracy.

Źródło: Creating More Inclusive Labour Market, Report of National Economic and Social Forum, Ireland, s.54.