Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
W Gnieźnie wystartowało partnerstwo

Jednym z najmłodszych partnerstw lokalnych w Polsce jest przedsięwzięcie powołane niedawno z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Na początku był pomysł Urzędu Miejskiego, który – co ciekawe – został poddany ocenie ekspertów zewnętrznych. Władze Gniezna postanowiły przed wdrożeniem partnerstwa lokalnego sprawdzić, czy ich projekt wspólnego działania zostanie uznany za sensowny. Ze sprawdzianu wyszły zwycięsko. 19 czerwca 2007 roku rozstrzygnięto konkurs pt. „Razem łatwiej – budujemy partnerstwa lokalne”. Zorganizowało go Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna i Poznania. Do konkursu przystąpiło aż 185 organizacji i instytucji z terenu Wielkopolski. Zwycięzcą został właśnie projekt opracowany przez Urząd Miejski w Gnieźnie.

Uskrzydleni sukcesem, który potwierdził trafność wizji, ruszyli do dalszych prac. 21 września 2007 r. podpisano deklarację porozumienia o partnerstwie lokalnym. Oprócz władz miasta, sygnatariuszami są m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”, Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM”, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa”. W pracach biorą także udział inne podmioty, m.in. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” i towarzystwo ubezpieczeniowe „Concordia”.

Tak znaczący udział organizacji pozarządowych nie jest przypadkowy. Inicjatorzy partnerstwa podkreślają, że idea ta będzie miała sens wówczas, jeśli w realizację zaangażują się samodzielnie i twórczo różne niezależne podmioty społeczne – przeciwstawiają ten model tworzeniu odgórnych „atrap” partnerstwa społecznego.

Partnerstwo ma być ważnym elementem wsparcia oddolnych inicjatyw obywatelskich i sektora pozarządowego. W jego ramach NGO’sy mają mieć znacznie ułatwiony dostęp do informacji o polityce władz miasta i planowanych inicjatywach, co daje im możliwość włączenia się w działania na wczesnym etapie. Drugi ważny element to kwestia poręczeń ze strony władz lokalnych w staraniach organizacji pozarządowych o absorpcję środków z zewnątrz, zwłaszcza unijnych – dotychczas brak takiej możliwości był poważną barierą rozwojową. Trzeci aspekt działań to planowany wkrótce cykl różnorodnych szkoleń dla działaczy społecznych, gdzie ciężar organizacyjny – nierzadko bardzo znaczny – weźmie na siebie placówka urzędowa.

W ramach partnerstwa tworzone będą mniejsze podmioty tematyczne. Już powstaje Gnieźnieńskie Forum Organizacji Pozarządowych, mające dbać o wspólne interesy i reprezentację „trzeciego sektora”. Już wkrótce mają także ruszyć prace nad pierwszymi wspólnymi projektami konkretnych działań w ramach partnerstwa lokalnego.