Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Łączy ich Babia Góra

Już od ponad 5 lat istnieje Grupa Partnerska „Łączy nas Babia Góra”. Podejmuje ona szereg działań w skali regionu, a w jej skład wchodzi aż 41 lokalnych podmiotów z różnych sektorów.

Inicjatywa ta powstała wiosną 2002 r. z inspiracji Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Fundacja promuje działania łączące rozwój gospodarczy z ochroną środowiska naturalnego i tradycji kulturowych. Celem projektu był tzw. rozwój zrównoważony okolic Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Jest to region cenny przyrodniczo - funkcjonuje tu Babiogórski Park Narodowy - dlatego też rozwój gospodarczy wymaga zastosowania tu mniej „inwazyjnych” działań niż w innych miejscach kraju. Koncepcje lokalnego rozwoju oparto zatem na ekstensywnej turystyce krajoznawczej, podkreślaniu walorów wypoczynkowo-zdrowotnych regionu oraz promocji dziedzictwa kulturowego (tradycyjne produkty żywnościowe, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne itp.). Aby działania były skuteczne i intensywne, powołano grupę partnerską.

W jej skład weszło aż 41 podmiotów, z czego 17 to instytucje publiczne, 20 organizacje pozarządowe oraz 4 przedsiębiorstwa prywatne. W gronie sygnatariuszy znalazły się m.in. Urząd Miasta w Jordanowie, Małopolskie Stowarzyszenie Promocji Agroturystyki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, Babiogórski Park Narodowy, Urząd Gminy Zawoja, Stowarzyszenie Inicjatyw Babiogórskich, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Nadleśnictwo Sucha Beskidzka, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Gminne Centrum Kultury w Zawoi, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Powiatowy Urząd Pracy, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego.

Porozumienie ma na celu zarówno inicjowanie nowych działań, jak i intensyfikację dotychczasowych form aktywności poszczególnych podmiotów, wzajemne wsparcie i promocję. Nacisk kładziony jest także na współpracę transgraniczną z partnerami ze Słowacji. Pośród licznych dotychczasowych działań grupy partnerskiej warto zwrócić uwagę szczególnie na kilka inicjatyw.

Pierwsza, najbardziej prężna, to wysiłki na rzecz stworzenia i wypromowania marki lokalnej „Łączy nas Babia Góra”. Jej celem jest promocja oryginalnych, charakterystycznych produktów z tego regionu. W ramach działań stworzono znak promocyjny marki oraz szczegółowe zasady jego przyznawania w drodze konkursu. Dotychczas zorganizowano trzy edycje tego konkursu. Jego laureatami były oferty różnorakich branż – począwszy od wyrobów sztuki ludowej, przez produkty spożywcze (zarówno skierowane do sprzedaży sklepowej, jak i np. regionalne potrawy serwowane w placówkach gastronomicznych), a kończąc na usługach hotelarsko-wypoczynkowych. Oprócz promowania laureatów w regionalnych mediach, wydano specjalne foldery informacyjne dla turystów i miejscowej ludności. Utworzono także dwa sklepiki oferujące znaczną ilość produktów opatrzonych tą marką.

Ważnym elementem inicjatyw w ramach partnerstwa jest ekologia. To ona stanowi drugie pole działań. Odbywa się to poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Objęto nią m.in. wiele szkół regionu, gdzie prowadzono zajęcia i konkursy promujące np. oszczędzanie surowców naturalnych, poszanowanie środowiska lokalnego, wiedzę o okolicznej przyrodzie i krajobrazie itp. Wsparciem tego typu działań, a jednocześnie dodatkową atrakcją turystyczną, stało się „Ekomuzeum”, czyli rozsiana na terenie regionu sieć mini-placówek z eksponatami i ekspozycjami dokumentującymi historię regionu, jego wartości przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek mieszkańców tych ziem. Ekomuzeum prezentuje te walory w nowoczesnej formie, bazując na pokazach, działaniach interaktywnych, akcentując naturalny i „żywy” charakter promowanych obiektów, przeciwstawiony „sztucznej” formie większości tradycyjnych placówek muzealnych. 

Osobną płaszczyzną działań grupy partnerskiej był udział w realizowanej w ramach unijnego projektu Equal inicjatywy pod nazwą „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. Ten ponadregionalny projekt miał za zadanie tworzyć i wspierać niekonwencjonalne inicjatywy gospodarcze w sektorze turystycznym, spod znaku tzw. przedsiębiorczości społecznej, której zadaniem jest przede wszystkim kreowanie miejsc pracy i długofalowego rozwoju ekonomicznego zamiast maksymalizacji doraźnych zysków. Jednym z partnerów tego projektu były właśnie inicjatywy z regionu Babiej Góry. Dzięki środkom unijnym wsparto kilka modelowych inicjatyw z regionu. Wśród nich był Ośrodek Edukacji Środowiskowej utworzony przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi-Przyslop, pełniący funkcje edukacyjne, kulturotwórcze, turystyczne i informacyjne; powstał przy współpracy z klasztorem OO. Karmelitów Bosych w Zawoi Zakamieniu oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym. Inną wspartą inicjatywą były warsztaty w Zawoi, gdzie kontynuowane są wieloletnie tradycje produkcji ludowych zabawek z naturalnych materiałów – w ramach warsztatów przeszkolono ponad 50 osób w produkcji tradycyjnych zabawek i marketingu.

Inicjatywy realizowane w ramach partnerstwa w regionie Babiej Góry można uznać za modelowy przykład lokalnej współpracy, zarówno jeśli chodzi o przedmiot działania (bazowanie na kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie regionu), jak i zjednoczenie wysiłków tak wielu i tak różnorodnych partnerów społecznych.

Kontakt:
Sekretariat Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia Góra”
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b
tel./fax.: /033/ 874-16-55, tel. 694-830-447, 0660-476-773;
e-mail:
anetpasja@op.pl