Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Żywią i współpracują

Górny Śląsk kojarzony jest z przemysłem ciężkim. Na obszarze tym funkcjonują jednak także gminy wiejsko-rolnicze. Aby wspólnie rozwiązywać problemy i wcielać w życie różne pomysły, 12 wiejskich gmin z zachodniej części woj. śląskiego utworzyło partnerstwo - lokalną grupę działania „Spichlerz Górnego Śląska”.

Początki partnerstwa sięgają roku 2005, kiedy to z inicjatywy samorządów rozpoczęto pierwsze rozmowy o współpracy. Ideę oparto na podobieństwach partnerów – dostrzeżono, że kilkanaście gmin województwa znacząco różni się od sąsiednich terenów mocno uprzemysłowionych, a co za tym idzie, musi wypracować własną drogę rozwoju i stosowne do niej strategie działania. To podobieństwo łączy położone na terenie trzech powiatów (gliwicki, tarnogórski i lubliniecki) gminy Pilchowice, Sośnicowice, Rudziniec, Wielowieś, Toszek, Tworóg, Krupski Młyn, Ciasna, Pawonków, Koszęcin, Herby i Kochanowice.

Są to głównie tereny rolnicze i leśne, częściowo położone na obszarze dwóch parków krajobrazowych. Istnieje tu silna regionalna kultura tradycyjna, liczne są także ślady dziedzictwa kulturowego (m.in. duża ilość zabytkowych zamków i pałaców oraz obiektów sakralnych). Substancja przemysłowa tego subregionu w znacznej mierze związana jest z produkcją i przetwórstwem żywności. Z kolei położenie nieopodal aglomeracji górnośląskiej daje temu obszarowi szansę na rozwój w oparciu o turystykę i rekreację. Atutem okolicy jest także dobra jak na obszary wiejskie jakość infrastruktury, w tym komunikacyjnej.
Na takim fundamencie postanowiono oprzeć wspólne działania. Idea ta połączyła rozmaite środowiska – łącznie około 40. Wśród instytucji publicznych są to m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Zespół Parków Krajobrazowych w Herbach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Partnerzy społeczni to m.in. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Gliwickiego, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Śląskiego i Stowarzyszenie Producentów Żywności „Zielona Etykieta”. Biznes reprezentują natomiast m.in. Cech Rzemiosł Różnych Gliwice, Holding Domator SA Tarnowskie Góry, Zamek Lubliniec Sp. z o.o. i Zakład Powłok Galwanicznych GALWAH Herby.
Podmioty te wspólnymi siłami zorganizowały dotychczas liczne działania. Miały one różnorodny charakter – wśród ciekawszych warto wymienić festyn „Spichlerzowe smakowanie” (prezentacja i konkurs lokalnych tradycyjnych potraw), zainaugurowany niedawno I Spichlerzowy Przegląd Dialektów Gwary Śląskiej, Wielki Festyn Ziół, Rajd „Rowerem po Spichlerzu” oraz warsztaty kultury ludowej Górnego Śląska dla dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskaniu środków z unijnego programu Leader+ odbyły się cykle szkoleń dla lokalnej ludności. Utworzono także sieć liderów i doradców – w każdej z gmin partnerstwa funkcjonuje osoba zajmująca się wspieraniem lokalnych działań. Powstało biuro koordynujące pracę partnerstwa, a w roku 2006 założono wspólną fundację w celu sprawnego gospodarowania środkami na wspólne inicjatywy.
Wspólnie opracowano także dla tego terenu Zintegrowany Projekt Rozwoju Obszarów Wiejskich. Postanowiono w nim skoncentrować się na dwóch aspektach. Pierwszy to rozwój drobnej lokalnej przedsiębiorczości, głównie w oparciu o wykreowanie wspólnej marki produktów tradycyjnych. Drugi to rozwój turystyki i rekreacji w formach nacechowanych dbałością o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Oprócz kontynuowania dotychczasowych działań promocyjnych i kulturotwórczych, planowane w najbliższym czasie są przedsięwzięcia takie jak m.in. stworzenie spójnego systemu tematycznych ścieżek turystycznych w regionie, cykl szkoleń z zakresu agroturystyki, utworzenie bazy danych „Śląska Spiżarnia” (tradycyjne produkty z subregionu), edycja lokalnego przewodnika turystycznego oraz mapy okolicznych atrakcji, promocja wspólnej oferty miejscowych produktów i usług. 

Kontakt:
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
tel. (034) 310-64-05
e-mail:
biuro@spichlerz.info.pl
WWW: www.spichlerz.org.pl