Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wrzosowa Kraina

Na obszarze trzech gmin – Przemków, Gromadka i Chocianów – działa od września 2004 r. Grupę Partnerską „Wrzosowa Kraina” utworzono na rzecz rozwoju wschodniej części Borów Dolnośląskich.

Partnerstwo lokalne na tym obszarze połączyło 56 partnerów wywodzących się z jednostek samorządu terytorialnego, prywatnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jako że ich liczba jest duża, więc wymieńmy tylko kilka podmiotów: władze trzech wspomnianych już gmin, starostwo powiatowe w Polkowicach, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Koło Przewodników PTTK „Po Ziemi Przemkowskiej”, Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie, Stowarzyszenie Romów w Przemkowie, Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, Stowarzyszenie „Agroturystyka szansą dla regionu”, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HABURA”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KUKIEL”. Już tylko ta niepełna prezentacja partnerów wchodzących w skład porozumienia obrazuje, że mamy do czynienia z inicjatywą o bardzo różnorodnym obliczu, skupiającą rozmaite podmioty i posiadająca szerokie zaplecze społeczne.

Inicjatywa współpracy narodziła się na bazie dwóch czynników. Po pierwsze, różnym środowiskom doskwierał brak przedsięwzięć, które integrowałyby mieszkańców tego terenu na poziomie wykraczającym poza granice gmin – każda z części lokalnej społeczności niejako zamykała się w sobie. Skutkowało to m.in. rozproszeniem sił, środków, inicjatyw i pomysłów, a działanie w pojedynkę przynosiło ograniczone rezultaty. Drugi z czynników to walory i zasoby regionu, którymi wspólnie dla wszystkich wspomnianych gmin są przyroda, krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Położenie na terenie Borów Dolnośląskich, w regionie czystym ekologicznie oraz atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie (wszystkie te gminy leżą na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego), a także wciąż żywe i bogate dziedzictwo kulturowe (przede wszystkim kulinarne), stanowiło fundament porozumienia. Partnerzy społeczni uznali, że w jedności siła, a po zjednoczeniu wysiłków i pomysłów łatwiej będzie zadbać o harmonijny rozwój regionu.

Są to tereny w znacznej mierze wiejskie, w dodatku leżące na terenie jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Brak tu rozwiniętego przemysłu oraz warunków do jego powstania. Nic zatem dziwnego, że szans na rozwój należy upatrywać w różnorakich niestandardowych i alternatywnych inicjatywach. Partnerstwo lokalne pomogło lepiej wyartykułować pomysł, który już wcześniej pojawił się w koncepcjach wielu spośród założycieli „Wrzosowej Krainy”. Uznano, że szanse na rozwój regionu i minimalizację trapiących go problemów społecznych leżą przede wszystkim w turystyce. Aby była ona faktycznie atrakcyjna i pozwalała zająć trwałe miejsce w regionalnej strategii rozwoju, należy połączyć różne atuty okolicy. Tereny leśne i krajobrazowe są magnesem dla turystów, jednak aby oferta była niepowtarzalna i zapadająca w pamięć, trzeba ją wzbogacić o inne walory – wśród nich poczesne miejsce zajmują tradycje kulinarne.

Swoistym wabikiem na turystów uczyniono właśnie wciąż żywe dziedzictwo regionalnych produktów żywnościowych. Zaczęło się od miodu wrzosowego, który od dawien dawna produkowany jest przez lokalnych pszczelarzy. To właśnie od roku 2000 organizowano tu „Święto Miodu”, które wkrótce przekształcono w „Święto Miodu i Wina”, gdyż równie bogate są tu tradycje upraw winorośli i produkcji win. Na bazie tych istniejących inicjatyw Grupa Partnerska zadbała o promocję podobnych ciekawych atutów okolicy. W roku 2006 realizowano projektu „Razem we Wrzosowej Krainie – Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządów”. Jego efektem jest katalog produktów i usług z Wrzosowej Krainy. Można w nim znaleźć kilkadziesiąt produktów: około 20 wyrobów żywnościowych, ok. 10 twórców rzemiosła artystycznego, 9 przedsiębiorstw usługowych (agroturystyka, lokale gastronomiczne), a także Ekomuzeum Wrzosowej Krainy. To ostatnie obejmuje kilka rozproszonych placówek, m.in. tradycyjną pasiekę, starą chatę z pokazami rzemiosł, Dom Leśnika oraz cykliczne imprezy kulturalne. Są one swoistą perłą w koronie, gdyż nie tylko zwracają uwagę na wielokulturowy charakter regionu, lecz także cieszą się dużym uznaniem. Są to Spotkania Czterech Kultur (czerwiec każdego roku), Watra Łemkowska na Obczyźnie (przełom lipca i sierpnia), Święto Wrzosu (koniec sierpnia) oraz wspomniane Święto Miodu i Wina (ostatni weekend września). Ekomuzeum otrzymało prestiżowy laur polskiej edycji Nagrody Dziedzictwa (Heritage Award) 2006 oraz Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii Najlepsza Inicjatywa Publiczna Dolnego Śląska w 2006 roku. 

Oprócz stałych imprez organizowane są znacznie liczniejsze wydarzenia okazjonalne. Począwszy od rajdów rowerowych, przez zwiedzanie rezerwatu ornitologicznego, a kończąc na konkursach plastycznych i zajęciach dla młodzieży szkolnej. „Wrzosowa Kraina” wspólnymi siłami promuje także swoje walory na imprezach branżowych – targach turystycznych i prezentacjach produktów tradycyjnych.

Dzięki środkom pozyskanym z unijnego programu Leader+ prowadzono różne działania szkoleniowe. Są one poświęcone m.in. marketingowi usług turystycznych i produktów rolnych, prowadzeniu gospodarstw ekologicznych, praktykom w ramach wspólnotowych programów rolno-środowiskowych. Stworzono także kilka szlaków turystycznych oraz atrakcyjnie oznakowano już istniejące. Część podmiotów wchodzących w skład Grupy Partnerskiej utworzyło w roku 2006 Fundację „Wrzosowa Kraina”, aby łatwiej pozyskiwać środki pomocowe z zewnątrz i w sposób sprawny i przejrzysty realizować zadania z dziedziny lokalnego rozwoju.

Więcej informacji: www.wrzosowakraina.pl

Kontakt:
Sekretariat Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”,
Anita Smoląg – Koordynator Grupy Partnerskiej
Urząd Gminy i Miasta Przemków
Plac Wolności 25
59-170 Przemków
tel. (076) 832-04-83
fax. (076) 831-92-08
e-mail:
sekretariat@wrzosowakraina.pl