Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Sojusz na wzgórzach Dalkowskich

Trzecią rocznicę rozpoczęcia działalności obchodziło niedawno partnerstwo lokalne Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Obejmuje ono obszar 11 gmin leżących na styku województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Grupę Partnerską utworzono oficjalnie 12 października 2004 r., choć przygotowania zaczęły się ponad rok wcześniej. Głównymi inicjatorami były dwa podmioty: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Urząd Gminy w Grębociach. Wkrótce udało im się pozyskać kolejnych partnerów. Obecnie w skład porozumienia wchodzi 22 partnerów. Sektor publiczny to gminy Brzeźnica, Głogów, Radwanice, Jerzmanowa, Grębocice, Gaworzyce, Polkowice i Niegosławice, miasto i gmina Kożuchów, miasta Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański oraz starostwo powiatowe w Polkowicach. Sektor pozarządowy reprezentują Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda w Polkowicach, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka. Biznes ma 6 reprezentantów, m.in. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie oraz Nadleśnictwo Szprotawa.

Fundamentem współdziałania było położenie terytorialne - partnerstwo obejmuje obszar subregionu Wzgórz Dalkowskich, charakteryzującego się podobnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, wspólną tożsamością historyczno-kulturową oraz podobnymi problemami i wyzwaniami współczesnymi. Z tego powodu postanowiono połączyć siły w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Dotyczą one głównie inicjatyw z pogranicza ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystycznego i promocji regionu. Dominują inicjatywy z gatunku „pracy u podstaw”. Należy do nich cykl zajęć dotyczących edukacji ekologicznej w szkołach. Młodzież szkolna bierze udział zarówno w teoretycznych, jak i praktycznych (terenowych) zajęciach zwracających uwagę na walory środowiska naturalnego w regionie, jego zagrożenia oraz potrzebę ochrony. Zajęcia zawierają także liczne wątki dotyczące lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Kolejna płaszczyzna działań grupy partnerskiej to cykl szkoleń dla miejscowej ludności, głównie społeczności z terenów wiejskich. Mają one na celu aktywizację mieszkańców, zarówno w dziedzinie prowadzenia własnej działalności gospodarczej (agroturystyka), jak i w kwestii pozyskania środków pomocowych z zewnątrz (głównie fundusze Unii Europejskiej). Te ostatnie działania były możliwe głównie dzięki środkom pozyskanym w ramach programu Leader+. Oprócz zajęć warsztatowych dla ludności, działania te obejmują wspólną promocję regionu i jego walorów na różnorakich imprezach, m.in. Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Partnerzy dbają o atrakcyjność regionu zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych turystów. Służy temu udział w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych i sportowych. Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest współorganizatorem m.in. Przeglądu Zespołów Śpiewaczych w Stypułowie (dotychczas trzy edycje), turniej wsi w Jerzmanowej, zawodów w jeździe konnej (w tym prestiżowy turniej polsko-niemiecki). Dzięki staraniom m.in. grupy partnerskiej w 2006 roku na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych został wpisany pierwszy certyfikowany produkt tradycyjny z Wzgórz Dalkowskich – „Paska Bukowińska (Pascha, Chleb Bukowiński)” z gminy Brzeźnica. Z inicjatywy partnerstwa lokalnego zorganizowano także konkurs na logo Wzgórz Dalkowskich, będące teraz wspólnym symbolem całego regionu.

Udało się również stworzyć instytucjonalne podstawy wspólnego działania. Na potrzeby obsługi finansowej inicjatyw powołano Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz utworzono biuro koordynacyjne.

Kontakt:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”,
ul. Głogowska 1,
67-124 Nowe Miasteczko,
tel./faks: (068) 3888431,
e-mail:
biuro@wzgorzadalkowskie.pl,
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.