Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Współpraca przy granicy

„Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej” działa już dokładnie 6 lat – powstało 18 grudnia od roku 2001 roku na terenie powiatu Kamienna Góra, położonego w województwie dolnośląskim, w Sudetach, tuż przy granicy z Czechami. Celem wspólnej inicjatywy jest szeroko pojęty rozwój społeczno-ekonomiczny powiatu i koordynacja wysiłków różnych podmiotów działających w skali lokalnej.

Partnerstwo skupia 20 podmiotów. Najwięcej z nich, bo 11, to organizacje pozarządowe, m.in. Kamiennogórskie Towarzystwo Regionalne, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju regionalnego „Perła Baroku”, Fundacja Dom Trzech Kultur „Parada”, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Europejskie Centrum Ekologicznego rolnictwa i turystyki „ECEAT Poland”. Sektor samorządowy reprezentują: Powiat kamiennogórski, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta w Lubawce, Gmina Kamienna Góra i Gmina Wiejska Marciszów. Z kolei biznes to pięć podmiotów, w tym Związek Pracodawców Powiatu kamiennogórskiego i BO-WA-DE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
Obszar działania partnerstwa lokalnego, czyli powiat kamiennogórski, to teren bardzo atrakcyjny turystycznie, na czele z malowniczą Kotliną Kamiennogórską, licznymi skalami i dopływem Odry – rzeką Bóbr. Właśnie turystyka i związane z nią formy promocji regionu oraz towarzyszące jej sposoby zarobkowania lokalnej ludności, są fundamentem działań partnerstwa. Zwraca też ono dużą uwagę na kwestie ochrony środowiska naturalnego, rozumiejąc, że dobrze zachowana przyroda, krajobraz i czyste środowisko stanowią główne atuty regionu w kontekście rozwoju turystyki. Wśród założycieli partnerstwa były też organizacje, dla których ważnym aspektem działalności była kwestia rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, co również znalazło wyraz we wspólnych inicjatywach. Początkowo w skład grupy partnerskiej weszło 11 podmiotów zjednoczonych podobną wizją rozwoju region, później dołączyły kolejne.

Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. W ramach projektu Szkoły dla Ekorozwoju prowadzone były liczne zajęcia edukacyjne, konkursy, prelekcje itp., mające uwrażliwić uczniów na problemy ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza w kontekście regionu. Kolejne projekty dotyczyły zwiększenia turystycznej atrakcyjności regionu. Służyły temu dwa pomysły dotyczące utworzenia tematycznych szlaków turystycznych. Pierwszy z nich, „Podróżujmy szlakiem Cystersów”, polegał na stworzeniu spójnego systemu i oznakowania rowerowego szlaku turystycznego, wiodącego przez te miejsca w regionie, które są związane z działalnością zakonu cysterskiego. Analogiczna wspólna inicjatywa dotyczy „Szlaku  lniarskiego”, obejmującego miejsca związane z bogatymi w regionie tradycjami tkackimi. Ten pomysł obejmuje nie tylko propagowanie turystyki szlakiem istniejących zabytkowych atrakcji, lecz także kreowanie nowych wydarzeń, przyciągających turystów. Taką rolę pełni „Jarmark Tkaczy” w Chełmsku Śląskim – plenerowa impreza promująca tkackie i lniarskie tradycje regionu, skierowana zarówno do turystów, jak również mająca na celu kształtowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu.

W ramach wspólnych działań zadbano także o stworzenie ram organizacyjnych partnerstwa. Służy temu powołanie sekretariatu oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej „Kwiat Lnu”. Fundacja działa od stycznia 2006 roku, jej celem jest pozyskiwanie środków i koordynowanie finansowego aspektu działalności.

Wśród nowszych inicjatyw partnerstwa warto wymienić prace nad wypromowaniem produktów lokalnych. Jak deklarują twórcy tego projektu, „Aby zwiększyć świadomość mieszkańców o bogactwie kulturowym i przyrodniczym, oraz o naszej tradycji, postanowiliśmy zebrać informacje dotyczące produktu lokalnego regionu Ziemi Kamiennogórskiej. Chcemy aby te produkty stały się wizytówką regionu i aby zachęciły do jeszcze większego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. Dotychczas zinwentaryzowano kilkanaście wyrobów charakterystycznych dla regionu, trwają prace nad kolejnymi. Większość z nich związana jest z lniarskimi i tkackimi tradycjami okolicy. Podejmowane są rozmaite działania promocyjne, trwają też prace nad stworzeniem wspólnego logo.

Oprócz takich działań, partnerstwo jest inicjatorem lub współtwórcą dużej liczby mniejszych przedsięwzięć: konkursów dla młodzieży, zajęć dydaktycznych, wycieczek krajoznawczych, imprez folklorystycznych, publikuje również rozmaite wydawnictwa promocyjne. W planach na przyszłość partnerzy mają natomiast utworzenie Ekomuzeum Ziemi Kamiennogórskiej, które dokumentowałoby i promowało w nowoczesny i przystępny sposób przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo regionu.

Kontakt i dalsze informacje:
Biuro Fundacji na Rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej „Kwiat Lnu”,
ul. Dworcowa 33,
58-420 Lubawka,
tel. (075)7411804,
e-mail:
fundacjakwiatlnu@wp.pl,
http://www.kwiatlnu.eu