Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Zakończyliśmy realizację programu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”

14 marca 2008 r. zakończyliśmy realizację programu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Jego celem była promocja lokalnych partnerstw społecznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Projekt finansowany był z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

W ramach programu przeprowadziliśmy między innymi osiem szkoleń i warsztatów „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”. W szkoleniach wzięło udział 541 osób ze wszystkich województw. Reprezentowali oni środowiska lokalne, które albo już mają doświadczenia działań partnerskich, albo dopiero zamierzają podjąć inicjatywy partnerskie. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracodawców, związków zawodowych, trzeciego sektora. Szkolenia i warsztaty przeprowadzali trenerzy krajowi oraz zagraniczni. Zapraszamy do przeczytania relacji ze szkoleń i obejrzenia naszych galerii zdjęć. Wśród uczestników szkoleń przeprowadziliśmy ankietę audytoryjną. Zapraszamy do zapoznania się z raportem przedstawiającym wyniki ankiety.

W ramach projektu podjęliśmy również działania promujące problematykę partnerstwa lokalnego. Wydaliśmy książki „Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje”, „Siła partnerstwa”, „Rzeczpospolita partnerska”. W prasie lokalnej dystrybuowaliśmy dodatek poświęcony partnerstwom lokalnym. Nasza strona internetowa zawiera dzisiaj duże zasoby wiedzy o mechanizmach partnerstwa społecznego.

Przeprowadziliśmy też dwie konferencje dla środowisk naukowych, liderów lokalnych społeczności, administracji i organizacji pozarządowych. 27 września 2007 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wraz z Senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zorganizowało konferencję pod tytułem „Lokalne partnerstwa społeczne - droga do rozwoju lokalnego i spójności społecznej”. Wzięło w niej udział przeszło stu uczestników. Przeczytaj relację. 21 lutego 2008 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Forum Partnerstwa Lokalnego. Jego celem było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z zakresu rozwoju lokalnego partnerstwa w Polsce. W forum udział wzięło około 80 zainteresowanych osób. Przeczytaj relację.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych działaniach realizowanych w ramach projektu.