Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Relacja z ósmego szkolenia w dn. 14-16 stycznia 2008

W dniach 14-16 stycznia 2008 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się ósme (ostatnie) z cyklu szkoleń w ramach programu „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało blisko 40 osób reprezentujących bardzo zróżnicowane środowiska społeczne z różnych stron Polski - począwszy od pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, po studentów, pracowników naukowych i dziennikarzy.

Tradycyjnie program szkolenia obejmował część teoretyczną, w czasie której dr Andrzej Zybała (CPS „Dialog”) oraz  prof.. Urszulą Sztanderską (Uniwersytet Warszawski) zapoznali uczestników z najbardziej istotnymi zagadnieniami związanymi z tematyką partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego podejmowanych przede wszystkim w kontekście poprawy funkcjonowania lokalnych rynków pracy.

Część warsztatową poprowadzili Pierre Wolkowinski (ekspert ds. europejskich modeli partnerstw publiczno-społecznych) oraz Tomasz Kozłowski (Kozłowski & Partners Consulting). Prowadzący, skupiając się na stronie praktycznej, dzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie tworzenia i funkcjonowania partnerstw, co spotykało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Przeprowadzane z nimi ćwiczenia i zajęcia w grupach owocowały żywymi dyskusjami, w czasie których dochodziło do wzajemnej wymiany opinii, doświadczeń, ciekawych spostrzeżeń i konkluzji, a nawet nowatorskich pomysłów rozwiązywania poszczególnych problemów społecznych. Pozwoliły one także na lepszą analizę problemów związanych zarówno z funkcjonowaniem konkretnych przypadków partnerstw, jak również z inicjowaniem nowych. To z kolei umożliwiło interesującą konfrontację wiedzy i doświadczeń uczestników z bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną zaproszonych trenerów. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu Pierra Wolkowinskiego, który podejmował kwestie związane z funkcjonowaniem lokalnych partnerstw społecznych w innych krajach europejskich (Francja, Wielka Brytania, Belgia) uczestnicy mogli spojrzeć na problem partnerstwa z szerszej, ponadnarodowej perspektywy.

Było to ostatnie ze szkoleń w ramach programu „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”. Wkrótce przedstawimy podsumowanie całego cyklu szkoleń.

Galeria ze zdjęciami z ósmego szkolenia