Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Powoli, lecz wytrwale

Ponad trzyletnią historią może się pochwalić Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jego działalność nie obfituje w wielkie działania, ale jest ciągiem wytrwałej, skromnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatorami wspólnych działań były dwie organizacje ekologiczne – Fundacja „Zielona Akcja”, która bierze udział w animowaniu partnerstw lokalnych na Dolnym Śląsku, a także Klub Przyrodników. Zaproponowały one podmiotom z regionu stworzenie takiej wizji działań, która umożliwiłaby poszanowanie środowiska naturalnego na terenie planowanego wówczas obszaru mającego wejść w skład europejskiej sieci Natura 2000. Szybko jednak okazało się, że „wspólna sprawa” dotyczy nie tylko ekologii, a zjednoczone siły różnych instytucji i organizacji ułatwiają rozwiązywanie różnorakich problemów. Efektem było utworzenie 24 września 2004 roku partnerstwa lokalnego, w którego skład weszło wówczas pięć podmiotów samorządu lokalnego i cztery organizacje pozarządowe.

Od tamtej pory przybyło współpracowników. Obecnie Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego liczy 20 podmiotów. Sektor publiczny to gminy Mściwój, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Męcinka, Bolków, Paszowice, Pielgrzymka, Wojcieszów, Świerzawa, Złotoryja, Wądroże Wielkie i Zagrodno. Sektor pozarządowy reprezentują Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mściwojów, Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Gminy Mściwojów, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Stowarzyszenie Miłośników Gór Kaczawskich, Polski Związek Wędkarski – Okręg Legnica oraz Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce. Sektor biznesu to na razie tylko jeden podmiot - Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Dziura.

Obszar działania partnerstwa obejmuje 11 gmin położonych w Sudetach na terenie czterech powiatów, pomiędzy dolinami Bobru i Nysy Szalonej. Jest to teren cenny przyrodniczo, składający się głównie z malowniczych wzgórz porośniętych bukami, liczne są tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Niepowtarzalną atrakcją turystyczną są natomiast trzy wzniesienia pochodzenia wulkanicznego. Przyciągają one licznych turystów oraz poszukiwaczy minerałów (agaty, kwarce, złoto, srebro, miedź). Jak wiele innych lokalnych partnerstw, także w tym regionie wspólna praca opiera się głównie na twórczym wykorzystaniu naturalnego potencjału regionu – jego bogactwa turystyczno-krajobrazowego oraz zabytków kultury materialnej. Jest to bowiem nie tylko atut okolicy, ale także taka forma tworzenia fundamentów trwałego rozwoju, która nie wymaga – inaczej niż np. przemysł czy inne inwestycje – ogromnych nakładów, leżących poza sferą możliwości członków partnerstwa.

Działania podejmowane przez Partnerstwo Gór i Pogórza Kaczawskiego na rzecz promocji turystyki i kultury regionalnej są stosunkowo niewielkie, lecz liczne. Można tu wymienić choćby program „Aktywny lider – aktywny wieś”, w ramach którego kilkadziesiąt osób brało udział w cyklu warsztatów poświęconych rozwojowi turystyki, pielęgnacji kultury regionalnej, identyfikowania potrzeb i problemów okolicy, współpracy z mediami itp. Był on skierowany do osób, które w swoich miejscowościach zajmowały się uprzednio rozmaitą aktywnością społeczną, lecz nie miały wcześniej możliwości nabycia wiedzy usprawniającej takie działania. Inną tego typu inicjatywą była współpraca grup partnerskiej w szkoleniach osób zainteresowanych rozwojem agroturystyki – wzięło w nich udział 30 osób.

Są też bardziej wymierne inicjatywy. Należy do nich oznakowanie 140 kilometrów turystycznych tras o nazwie „Kaczawskie pętle rowerowe”. W Paszowicach utworzono turystyczną ścieżkę edukacyjną na wzniesienie Bazaltowa Góra, obejmującą punkty widokowe, wartościowe miejsca przyrodnicze oraz ślady dawnej działalności człowieka (wyrobiska bazaltu, grota pustelnika). W tej inicjatywie pomogły inne podmioty lokalne, m.in. Nadleśnictwo Jawor, Park Krajobrazowy „Chełmy” oraz oddział PTTK Ziemi Jaworskiej. Z kolei w Dobkowie w ramach projektu kultywowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego odtworzono na potrzeby pszczelarstwa zadrzewienia śródpolne oraz utworzono reprezentacyjną aleję drzew miododajnych, która prowadzi na okoliczne wzgórze, na którym odremontowano zabytkową kaplicę. Wkrótce aleja ma zyskać postać ścieżki edukacyjnej oraz stać się częścią większego szlaku łączącego turystyczne atrakcje okolicy.

Takich inicjatyw grupy partnerskiej jest znacznie więcej. Należą do nich m.in. współpraca przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, promowanie dorobku miejscowego rzemiosła artystycznego i tradycji kulinarnych, prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach regionu, organizowanie konkursów (m.in. na najładniejsze gospodarstwo na terenie partnerstwa) i szkoleń itp. Zadbano także o techniczne aspekty działalności, m.in. tworząc sekretariat grupy partnerskiej.

Kontakt i dalsze informacje:
Sekretariat Grupy Partnerskiej Gór i Pogórza Kaczawskiego,
59-407 Mściwojów 45a,
tel./fax. 076/872-87-18,
e-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl; www.kaczawskie.eko.org.pl.
Biuro Stowarzyszenia czynne w dni robocze od 8.00 do 16.00