Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Sami dla siebie

Wspólne, zorganizowane działania przedstawicieli sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego sięgają na Krajnie i Pałukach (krainy geograficzne w woj. kujawsko-pomorskim) w roku 2000. Wówczas to nawiązano kontakty i współpracę przy pierwszym w Polsce programie rewitalizacji obszarów wiejskich. Zaowocowało to podpisaniem w lutym 2005 roku deklaracji o utworzeniu partnerstwa lokalnego przez 24 podmiotów.

Obecnie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zrzesza już 48 podmiotów. Z sektora publicznego rekrutuje się osiem z nich: urzędy miejskie w Szubinie i Kcyni, urzędy miasta i gminy w Nakle nad Notecią i Mroczy, urząd gminy w Sadkach, starostwo powiatowe w Nakle nad Notecią, Powiatowy Urząd Pracy z Nakła oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Sektor prywatny to m.in. Cech Rzemiosł Różnych z Nakła, Bank Spółdzielczy z tegoż miasta, GS Samopomoc Chłopska również z Nakła, firmy Europol z Trzeciewnicy i Farm-Wet z Witosławia. Organizacje pozarządowe w partnerstwie to m.in. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mrockiej, Stowarzyszenie Europejska Integracja 2000, Fundacja „Szansa XXI”, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Podobnie jak wiele tego rodzaju inicjatyw w Polsce, także partnerzy z Krajny i Pałuk postanowili skoncentrować swoje działania na promocji turystyki i dbałości o taki rozwój regionu, który zwiększy jego atrakcyjność dla odwiedzających go osób z innych regionów kraju. Wynikło to zarówno z naturalnej specyfiki tego obszaru (niewielki rozwój przemysłu, dobrze zachowane walory przyrodniczo-krajobrazowe), jak i z atutów rozpoznanych podczas wspomnianego programu odnowy terenów wiejskich. Teren ten leży w okolicach malowniczej rzeki Noteć, wiele jest tu obszarów leśnych i jezior. Stosunkowo dobrze zachowana jest tradycyjna kultura ludowa oraz liczne zabytki historyczne, w tym te sięgające początków państwowości polskiej. Na takich atutach postanowiono bazować we wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Ilość inicjatyw prowadzonych przez całe Partnerstwo lub we współpracy jego części członków, jest znaczna, nierzadko dotycząc spraw lokalnych i niewielkich. Warto natomiast wspomnieć przynajmniej kilka przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla regionu. Jednym z nich jest program odnowy wsi w powiecie nakielskim. Obejmuje różnorakie działania, poczynając na tworzeniu strategii i analiz, poprzez zdobywanie funduszy, zajęcia szkoleniowe dla lokalnych liderów, a kończąc na wspólnych konkretnych wysiłkach. W ramach inicjatywy „Sami dla siebie” m.in. powołano 9 stowarzyszeń lokalnych, odnowiono centrum miejscowości Tur, stworzono place zabaw w miejscowościach Wiele i Mrozowo, wybudowano boiska w Kaźmierzewie, Ślesinie i Minikowie, wyremontowano świetlicę wiejską i utworzono reprezentacyjną aleję drzew w Małych Rudach, wybudowano obiekt sportowo-rekreacyjno-kulturalny w Anielinach. W ramach kolejnego projektu, „Łączy nas Noteć”, powstać mają kolejne tego typu obiekty i inicjatywy w miejscowościach regionu, a część już istniejących zostanie rozbudowana i doposażona.

Osobna „działka”, którą intensywnie zajmują się twórcy partnerstwa lokalnego, dotyczy rozwoju turystyki w regionie. Znów mamy do czynienia z inicjatywami wieloaspektowymi. Działania obejmują m.in. szkolenia z dziedziny agroturystyki (przygotowanie i promocja oferty, tworzenie biznesplanów, nauka podstaw języków obcych, pozyskanie dotacji z instytucji publicznych). Oprócz tego na rozmaitych imprezach regionalnych i ogólnopolskich promowane są wydawnictwa prezentujące walory turystyczne okolicy. Staraniem Partnerstwa ukazała się niedawno książka „Nadnotecki Szlak Rowerowy – Przewodnik turystyczny powiatu nakielskiego”, który wiedzie przez szlak turystyczny opracowany i oznakowany w ramach działań Partnerstwa (inicjatywa ta wciąż jest rozwijana, a ostatecznym celem jest stworzenie 170 kilometrów pierwszego w powiecie nakielskim szlaku rowerowego).

Kolejnym ważnym elementem działań Partnerstwa dla Krajny i Pałuk są inicjatywy na rzecz promocji i ocalenia lokalnego dziedzictwa kulinarnego. W ten sposób chce się zarówno ochronić od zapomnienia i zaniku część lokalnej kultury oraz kultywować tożsamość mieszkańców regionu, jak również tworzyć dodatkowe atuty dla podniesienia turystycznej atrakcyjności okolicy oraz wspomóc rozwój ekonomiczny. To właśnie działania Partnerstwa sprawiły, że proces promowania dziedzictwa kulinarnego tej okolicy został bardzo zintensyfikowany. Zanim włączyło się ono do działań, w regionie inne instytucje zebrały informacje o zaledwie trzech miejscowych żywnościowych produktach tradycyjnych. Twórcy Partnerstwa zorganizowali natomiast Powiatowy Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego – Smaki Krajny i Pałuk. Dotychczas odbyły się cztery edycje, w ramach których nagrodzono kilkadziesiąt miejscowych tradycyjnych potraw, napojów i przetworów, zgłoszonych przez osoby prywatne, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie i inne podmioty. W ramach konkursu oceniany jest nie tylko smak potrwa, ale także ich estetyka, historia oraz miejsce w lokalnej kulturze.

Te tradycyjne produkty żywnościowe są siłami Partnerstwa promowane na ważnych imprezach tematycznych, wśród których warto wymienić międzynarodowe targi Polagra w Poznaniu, Festiwal Smaku w Grucznie czy Wojewódzki Konkurs Kulinarny w Przysieku. Jeden z podmiotów tworzących Partnerstwo – Gminna Rada Kobiet w Nakle n. Notecią, zarejestrował pierwszy tradycyjny produkt tego terenu na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to półgęsek – potrawa z gęsich piersi, peklowana i wędzona w dymie z drewna liściastego i drzew owocowych, bardzo popularna potrawa kuchni staropolskiej. 

Z inicjatywy Partnerstwa powstał również Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który udziela darmowych porad lokalnym firmom. Działa on w pomieszczeniu udostępnionym bezpłatnie przez jeden z podmiotów tworzących partnerstwo – Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.

Zadbano również o instytucjonalne aspekty działalności. W roku 2006 powołano Fundację Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, która koordynuje finansowy aspekt wspólnych inicjatyw (pozyskiwanie środków z zewnątrz i rozdysponowanie ich na poszczególne działania podmiotów partnerstwa).

Kontakt i dalsze informacje: 
Fundacja Partnerstwo dla Krajny i Pałuk,
ul. Sądowa 10 p. 14, 89-100 Nakło nad Notecią,
tel. 052/386-13-00,
www.fundacja-krajna-paluki.pl