Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
O nas

Projekt „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. jest finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Realizuje go Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

W ramach projektu organizowany będzie cykl szkoleń i warsztatów „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”. Szkolenia będą adresowane do partnerów społecznych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracodawców, związków zawodowych oraz trzeciego sektora zyskają możliwość poszerzenia wiedzy umożliwiającej efektywne działanie na rzecz lokalnego rozwoju.

Na cykl szkolenia złożą się warsztaty prowadzone przez krajowych trenerów, obejmujące między innymi tematykę:

  • budowania lokalnych strategii rozwoju i strategii poprawiania sytuacji na rynku pracy, dostosowywanie lokalnych zasobów pracy do wymogów lokalnego rynku,
  • rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w sektorach nowoczesności
    dostosowywanie lokalnej edukacji do wymogów rozwojowych,
  • roli kapitału społecznego w lokalnym rozwoju, sposobów jego generowania, czyli budowanie zaufania, zdolności do współdziałania itp.

Drugi segment szkoleń, prowadzony przez trenerów z krajów Unii, służyć będzie przekazaniu doświadczeń z krajów, gdzie partnerstwo lokalne już funkcjonuje oraz pokazaniu dobrych praktyk.

Projekt obejmuje również działania promujące problematykę partnerstwa lokalnego. Powstaną cztery książki, dodatki do prasy lokalnej, oraz strona internetowa z dużym zasobem wiedzy o mechanizmach partnerstwa społecznego. Portal internetowy ma stać się platformą wymiany doświadczeń i opinii oraz serwisem informującym o najważniejszych wydarzeniach związanych z partnerstwem lokalnym.

Zorganizowane zostaną także seminaria dla dziennikarzy, polityków i liderów lokalnej opinii publicznej.

Zapraszamy do współpracy, w tym do uczestnictwa w szkoleniach, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy itp.