Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Fenomen brytyjskich partnerstw

Prezentowany w dołączonym pliku artykuł przedstawia fenomen brytyjskich partnerstw - Local Strategic Partnerships (LSP) - i ich miejsce w tamtejszym systemie zarządzania. LPS-y są tam laboratoriami strategicznego myślenia o społeczności lokalnej, kreowania i wykorzystywania polityk publicznych do jej rozwoju.
 
Pobierz artykuł (wersja anglojęzyczna)