Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Relacja z czwartego szkolenia w dn. 18-20 czerwca 2007

W dniach 18-20 czerwca w CPS „Dialog” odbyło się czwarte z cyklu szkoleń ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Przez trzy dni podczas warsztatów i wykładów zapoznawali się oni z ideą i praktyką lokalnego dialogu, partnerstwa i strategicznego myślenia na rzecz rozwoju i zatrudnienia. Przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z dialogiem i partnerstwem społecznym dokonał Andrzej Zybała z CPS „Dialog”.

O czynnikach wpływających na rozwój lokalny i budowanie partnerstw w społeczności lokalnej mówił Tomasz Kozłowski, z Kozłowski & Partners Consulting.

Do budowania lokalnych strategii rozwoju przekonywał słuchaczy Romana Krzewicka z Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego i Andrzej Tomeczek z Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

Prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzowała lokalne rynki pracy i strategie poprawy ich funkcjonowania.

Philip O'Connor, szef Paktu Społecznego na rzecz Zatrudnienia w Dublinie przedstawił strategie i praktyczne funkcjonowanie lokalnych partnerstw społecznych w UE oraz przybliżył dobre praktyki irlandzkiego systemu lokalnego partnerstwa społecznego.

Galeria ze zdjęciami z czwartego szkolenia