Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Szkolenia dotyczące partnerstwa społecznego

W roku 2007 Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” organizowało szkolenia pt. „Budowanie Lokalnego Partnerstwa Społecznego na rzecz lokalnych strategii rozwoju i zatrudnienia”.
Odbywały się one w siedzibie Centrum w Warszawie przy ulicy Limanowskiego 23. Łącznie miało miejsce osiem spotkań.

CPS „Dialog” pokrywał wszystkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach (materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie) poza kosztami transportu.

Na stronach poświęconych szkoleniom postaramy się przybliżyć ich ideę, adresatów i korzyści dla rozwoju instytucji dialogu społecznego w Polsce, jakie miały przynieść w zamyśle organizatorów. Zrelacjonujemy też przebieg i tematykę poszczególnych spotkań.