Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Idea szkoleń

Celem szkoleń było ukazanie potencjału partnerstwa społecznego, jako sposobu wzmacniania szans rozwojowych społeczności  lokalnych i regionalnych.

Szkolenia dały możliwość zapoznania się z mechanizmami dialogu społecznego na szczeblu lokalnym oraz potencjałem zastosowania ich do tworzenia lokalnych strategii rozwoju i strategii radzenia sobie z formowaniem dynamicznego rynku pracy.

Trenerzy i szkoleniowcy zwracali szczególną uwagę na wymiar praktyczny, na pokazanie technik tworzenia i funkcjonowania partnerstw, na sprawę tworzenia programu ich działania itp.

Trenerzy i szkoleniowcy przedstawiali przykłady dobrych praktyk z kraju i z zagranicy. Specjaliści z Unii Europejskiej zaprezentowali doświadczenia z krajów członkowskich UE.

Pokazane zostały sposoby finansowania działań partnerstw.

Szkolenia naświetliły praktyczne zasady tworzenia lokalnych partnerstw. Ukazały także szeroki kontekst społeczno-ekonomiczny, który sprawia, że lokalny dialog społeczny i obywatelski jest istotnym mechanizmem rozwojowym.