Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Dla kogo?

Nasze szkolenia są ofertą dla najróżnorodniejszych przedstawicieli środowisk lokalnych i regionalnych.

Zaproszenie dotyczy m.in.

  • członków WKDS-ów,
  • samorządowców, radnych i prezydentów, burmistrzów, wójtów,
  • przedstawicieli instytucji rynku pracy (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, itp.),
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji edukacyjnych,
  • związków zawodowych, organizacji pracodawców.