Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Pismo Dialogu Społecznego

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" wydaje publikacje związane z tematyką rynku pracy, stosunków pracy (analizy Kodeksu Pracy), restrukturyzacji poszczególnych sektorów gospodarki, sposobów negocjowania interesów, związków zawodowych, relacji między pracodawcami i pracownikami. Ostatnia publikacja z 2006 roku została poświęcona niedawno uchwalonej ustawie o partycypacji w formie konsultacji i informacji. Umożliwia ona organizowanie w przedsiębiorstwach rad pracowniczych, dzięki którym załogi będą mogły otrzymywać ważne dla nich informacje związane z kondycją ekonomiczną firm oraz perspektywami ich zatrudnienia (ściągnij).

Centrum jest wydawcą Pisma Dialogu Społecznego.
Jest to kwartalnik redagowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Bieżący numer
Nr 12 (grudzień 2006) (ściągnij plik w pdf)
spis treści najnowszego numeru:
Głosy
2 Bieg z przeszkodami
dyskusja panelowa w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”
 
Oblicza Dialogu
15 Raz jeszcze w sprawie priorytetów
w umowie społecznej, Jacek Sroka
20 Andrzej Bączkowski: Człowiek dialogu
i porozumienia, Irena Dryll
26 Współzarządzanie
i współodpowiedzialność,
Monika Gładoch
33 Dialog wokół polityki społecznej,
Ryszard Szarfenberg
39 Meandry etyki i ekonomii,
Tomasz Biedrzycki
44 Partnerstwo dla rozwoju,
Antoni Sobolewski
49 Rady pracownicze na starcie,
Irena Dryll
 
Doświadczenia zagraniczne
54 Potencjał europejskich rad zakładowych,
Juliusz Gardawski
60 Krok do przodu, krok do tyłu,
Bogdan Kowalski
65 Rozwój peryferii dzięki dialogowi,
Tomasz G. Grosse
70 W stronę roku 2016
Fragmenty paktu społecznego
„Towards 2016” zawartego w Irlandii
we wrześniu 2006 r.
 
Recenzje
91 Głębia pakowania, Andrzej Zybała
93 Dialog po polsku z Europą w tle, Irena Dryll

Nr 12 (październik 2006) (ściągnij plik w pdf)Nr 11 (lipiec 2006) (ściągnij plik pdf)

 Wcześniejsze wydania:

(część tekstów dostępnych jest pod adresem http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=481):


Nr 10
(styczeń 2006)
(ściągnij plik pdf)

 

Spis treści
2 Umowa społeczna fundamentem Polski Solidarnej,
Lech Kaczyński, Prezydent RP
3 Konstytucja polskiej gospodarki,
Kazimierz Marcinkiewicz, Premier Rządu RP
5 Polska Państwem nowej umowy społecznej,
Krzysztof Michalkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
7 Pakt społeczny: rozwój przez zatrudnienie,
Robert Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu MPiPS

Partnerzy Społeczni

9 Pakt społeczny: progi i bariery,
Janusz Śniadek, Przewodniczący NSZZ "Solidarność"
11 Pakt: kapitał i praca,
Ryszard Łepik, Wiceprzewodniczący OPZZ
13 Szukanie równowagi,
Irena Dryll
15 Szukanie kompromisu,
rozmowa z Henryką Bochniarz, Prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan

Doświadczenia i perspektywy dialogu w Polsce

18 Pakt na rzecz pracy,
Mieczysław Kabaj
23 Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw unijnych,
Juliusz Gandawski
29 Nowa umowa Społeczna?
Włodzimierz Pańków
33 Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna?,
Jacek Sroka
39 Umowa społeczna... z konsumentami?,
Dagmir Długosz
44 Polityka paktów społecznych,
Rafał Towalski

Doświadczenie zagraniczne

48 Europejska Sztuka dialogu,
Bogdan Kowalski
54 Pakt społeczny w globalnych labiryntach,
Andrzej Zybała

Analizy

59 Bezpiecznie i elastycznie,
Marek Rymsza
66 Rady Pracowników: kompromis,
Irena Dryll
68 Jubileusz europejskiego dialogu społecznego,
Ewa Rybicka


 

Nr 9 (grudzień 2005)

SOS dla dialogu: Media w działaniu
Naszym zdaniem: P. Ruszkowski, J. Bieliński: Homo electus
W oczach eksperta: Krzysztof Jasiecki: Lobbing po polsku
Dwugłos partnerów: Ryszard Łepik, OPZZ
                     Marek Goliszewski, BCC
Dokumentacja: Jak się żyje w raju
Na warsztacie naukowca: Trudne rozmowy z górnikami
Anatomia konfliktu: Upadająca kolebka "S"
Rozmowa numeru: Prof. Wiktor Osiatyński: zrozumieć folwark

Nr 8 (wrzesień 2005)

SOS dla dialogu: Górniczy komentarz redakcyjny
Moim zdaniem: Cezary Miżejewski, sekretarz stanu w MPS
Dwugłos partnerów: Hanna Merchel, KPP
                     Paweł Targoński, MGiP
Na warsztacie naukowca: prof. Paweł Ruszkowski: kryzys związków, kryzys dialogu
Kronika dialogu: Szef BCC zlustrował WKDS
                     Akcje protestacyjne w 2004 r.
Anatomia porozumienia: Drugi cud pod Jasną Górą
Rozmowa numeru: Prof. Witold Morawski: ciągłość i zmiany

Nr 7 (lipiec 2005)

Dwugłos partnerów:
                     Katarzyna Wawer-Dziedziak z ZRzP
                     Michał Boni, ekspert CASE
Plany rządowe: dr Jacek Męcina, wiceminister GiP
Na warsztacie naukowca: dr Jacek Sroka: język dialogu
Kronika dialogu: Seminarium: media w dialogu
O wyższości dialogu branżowego
Anatomia konfliktu/anatomia porozumienia: Idee i interesy
wg D. Długosza
Rozmowa numeru: Kazimierz Barcikowski o Sierpniu 80

Nr 6 (kwiecień 2005)

SOS dla dialogu: Uwaga: wyzysk
Dwugłos partnerów: Andrzej Malinowski z KPP,
Ewa Tomaszewska z NSZZ "S"
Moim zdaniem: Ryszard Bugaj: o dialogu tyłka z kijem
Na warsztacie naukowca: Juliusz Gardawski: polska praca
Kronika dialogu: WKDS w 2004 r.
Anatomia konfliktu: Chore nie tylko zdrowie
Dialog za granicą: Holenderskim okiem
Rozmowa numeru: Waldemar Kuczyński
Trzecia strona dialogu: Narzędzia

Nr 5 (grudzień 2004)

SOS dla dialog: Firmy nie płacą
Dwugłos partnerów: Jacek Męcina z PKPP, Marian Krzaklewski z NSZZ "Solidarność"
Moim zdaniem: Piotr Kulpa, wiceminister Gospodarki i Pracy Dokumentacja: Stanowisko działaczy samorządowych
Kronika dialogu: Pół roku konfliktów;
                     10 lat CPS "Dialog"
                     W Komisji Trójstronnej
                     Z prac WKDS
Na warsztacie naukowca: Jacek Sroka, media w rozgrywkach interesów
Język dialogu: Rafał Kalukin: Spirala agresji
Anatomia konfliktu: minister Jacek Socha kontra PŻM
Rozmowa numeru: Włodzimierz Pańków
Trzecia strona dialogu: Za fasadą Trójstronnej

Nr 4 (czerwiec 2004)

SOS dla dialogu: Instytucjonalny feler: nierozliczalność
Dwugłos partnerów: Mieczysław Konczalski, wójt gminy Radomin, Jacek Górski, stowarzyszenie "Przyszłość" w Szafarni
Na warsztacie naukowca: Jacek Sroka: dialog czy handel wpływami
Dokumentacja: Działalność WKDS w 2003r.
                     Dwa lata konfliktów
                     Dialog w administracji państwowej
Dialog w praktyce: Marsz żałobny w Szafarni
Kronika dialogu - zespoły branżowe: Dialog naszych czasów Anatomia konfliktu: Załogę jak bank: można kiwać
Rozmowa numeru: Janusz Czapiński
Trzecia strona dialogu: Na niby

Nr 3 (marzec 2004)

SOS dla dialogu: Między partnerem a własnym zapleczem Dwugłos partnerów: Andrzej Malinowski, Janusz Śniadek
Na warsztacie rządu: Dialog bez barier Dokumentacja: CPS "Dialog"
Kronika dialogu wojewódzkiego: WKDS w działaniu
Kronika dialogu: Komisja Trójstronna: Rozumieć partnera Dialog za granicą: Jak to robią w Holandii
Anatomia konfliktu/anatomia porozumienia: Ożarów: wzór nie do naśladowania
Rozmowa numeru: Dagmir Długosz
SOS dla dialogu: Mapa zagrożeń
Felieton: Pozytywistyczna męka

Nr 2 (sierpień 2003)

SOS dla dialogu: System chory jak pacjent
Dwugłos partnerów: Ryszard Łepik, Zbigniew Żurek
Na warsztacie naukowca: Kulisy restrukturyzacji
Dokumentacja: Odpowiedzialni za dialog
Kronika dialogu: W województwach
                     W komisji trójstronnej
                     W branżach
Dialog za granicą: Mediacja w USA
Anatomia konfliktu/anatomia porozumienia: Właściciel? Przedsiębiorca? Biznesmen? Cymbał?
Rozmowa miesiąca: Nie ma zwycięzców i zwyciężonych
SOS dla dialogu: Mapa zagrożeń
Wydarzenia: Wydarzenia: Kraj - zagranica - felieton

Nr 1 (czerwiec 2003)

SOS dla dialogu: Za starzy na pracę za młodzi na śmierć
Mapa zagrożeń
Dwugłos partnerów: J. Śniadek, M. Goliszewski
Na warsztacie naukowca: Za a nawet przeciw
Jesteśmy na wczesnym etapie
Dokumentacja: Na każdy - nieomal - temat
Kronika dialogu: W województwach
                     W komisji trójstronnej
                     W branżach
Dialog za granicą: Pakty znają w wielu krajach
Anatomia konfliktu/anatomia porozumienia: W częstochowskich hutach
Rozmowa miesiąca: sprawdzony w dialogu
Wydarzenia: Kraj,  Zagranica