Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Kto z kim rozmawia - kontakty do instytucji i partnerów społecznych
Na tych stronach prezentujemy informacje teleadresowe otencjalnych partnerów lokalnego dialogu społecznego. 
 
Instytucje publiczne, które w sposób naturalny angażują się w dialog lokalny to starostwa powiatowe. Lista
starostw powiatowych jest pełna, ułożona według i podziału na województwa. Przechodząc na strony starostw, można znaleźć kontakt z poszczególnymi urzędami miast i gmin.
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego również mogą angażować swój potencjał w dialog lokalny. Lista WDKS-ów jest również pełna i również ułożona według podziału na województwa.
 
Można też tu znaleźć informacje o
Wojewódzkich Urzędach Pracy
Prezentujemy też kontakty do krajowych central organizacji pracodawców i związków zawodowych. Można tam uzyskać informacje na temat ich struktur lokalnych.
 
Będziemy też budować bazę informacji na temat partnerów społecznych. Są to często organizacje działające lokalnie, dlatego też proponujemy wszystkim zainteresowanym nawiązanie z nami kontaktu i przesłanie informacji do przedstawienia na naszych stronach.