Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego
Lp.
Województwo
 
Instytucja
Adres
1.     
 
DOLNOŚLĄSKIE

 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki


 
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
2.     
 
KUJAWSKO-POMORSKIE
 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 
 
 
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
3.     
 
LUBELSKIE
 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
 
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
4.     
 
LUBUSKIE

 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Lubuski Urząd Wojewódzki


 
ul. Jagiellończyka 8 66-400
Gorzów Wielkopolski

5.     
 
 
ŁÓDZKIE


 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Łódzki Urząd Wojewódzki
 
 
 
 
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

6.     
 
MAŁOPOLSKIE

 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych
Małopolski Urząd Wojewódzki
 
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
7.     
 
MAZOWIECKIE

 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
8.     
 
OPOLSKIE
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Opolski Urząd Wojewódzki

 
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

9.     
PODKARPACKIE
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
10. 
 
PODLASKIE
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Podlaski Urząd Wojewódzki

 
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
11. 
 
POMORSKIE

 
Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Pomorski Urząd Wojewódzki
 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
12. 
 
ŚLĄSKIE
 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej
Śląski Urząd Wojewódzki
 
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
13. 
 
ŚWIĘTOKRZYSKIE


 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 
AL. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

14. 
 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 
Al. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
15. 
 
WIELKOPOLSKIE
 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu
Społecznego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
16. 
 
ZACHODNIOPOMORSKIE
 
 
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin