Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Centrale organizacji pracodawców i związków zawodowych

L.P
ORGANIZACJA
OSOBA
ADRES
TELEFON
FAX
E-MAIL
1.        
Business Centre Club
Marek Goliszewski
Prezes
Plac Żelaznej Bramy 10 00-136 Warszwa
/22/ 625 30 37
/22/ 621 84 20
biuro@bcc.org .pl
2.        
Forum Związków Zawodowych
Wiesław Siewierski
Przewodniczący
Plac Teatralny 85-069 Bydgoszcz
/52/ 371 83 33
/52/ 342 18 71
biuro@fzz.org.pl
3.        
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 
Janusz Śniadek
Przewodniczący
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
/58/ 308 42 05
/58/308 42 64
przewodn@solidarnosc.org.pl
4.        
Konfederacji Pracodawców Polskich
 
Andrzej Malinowski
Prezydent
ul. Brukselska 7
03 - 973  Warszawa
/22/ 828 84 31
828 84 32
/22/ 828 84 37
kpp@kpp.org.pl
5.        
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 
Jan Guz
Przewodniczący
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
/22/ 826 46 76
/22/ 826 51 02
guz@opzz.org.pl
6.        
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
 
Henryka Bochniarz
Prezydent
ul. Flory 9 m. 4,
00-586 Warszawa
/22/845 95 59
/22/845 95 51
 
lewiatan@prywatnik.pl
7.        
Związku Rzemiosła Polskiego
 
Jerzy Bartnik
Prezes
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
/22/831 61 61, 831 16 68
/22/ 55 40 220
 
zrp@zrp.pl