Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Sejmiki Wojewódzkie
 
Lp.
Województwo
Przewodniczący
Adres
Telefon, fax, mail
1.        
 
DOLNOŚLĄSKIE

Leon Kieres
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
wyb. J. Słowackiego 12 - 14
50 - 411 Wrocław
 (71) 340 64 29, (71) 340 65 09
 (71) 340 62 03
2.        
 
KUJAWSKO-POMORSKIE
 
 
Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń
 056 62-18-285
056 62-26-010
3.        
 
LUBELSKIE
 
 
Andrzej Pruszkowski
Sejmik Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4 20-074 Lublin,
 081 44 16 600,
 081 44 16 602,
4.        
 
LUBUSKIE

Henryk Maciej Woźniak
Sejmik Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
 0.68 / 4565481
 
5.        
 
ŁÓDZKIE
 
 
 
Sejmik Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8                          
90-051 Łódź
 042 663 30 50, 042 663 30 51
 042 663 30 40
6.        
 
MAŁOPOLSKIE

 
Sejmik Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
 (012) 63-03-107, 61-60-124
 (012) 63-03-126
7.        
 
MAZOWIECKIE

 
Robert Marian Soszyński
Sejmik Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
 (+22) 695-66-16
 (+22) 620-13-74
 kancelaria.sejmiku@mazovia.pl
8.        
 
OPOLSKIE
 
 
Sejmik Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
Ostrówek 45-081, Opole
 (+48) 077 54 16 550 do 557
 (+48) 077 54 16 551  
9.        
 
PODKARPACKIE
 
Andrzej Matusiewicz
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
 (0 prefiks 17) 850 17 90
 (0 prefiks 17) 850 17 91
 sejmik@podkarpackie.pl
 
10.     
 
PODLASKIE
 
Jan Chojnowski
Sejmik Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok
 (085)7497400, (085)7497402,
 (085)7497401
11.     
 
POMORSKIE

Sejmik Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 (0-58) 32-61-740,
 (0-58) 32-61-743
 przewodniczacy@woj-pomorskie.pl
12.     
 
ŚLĄSKIE
 
Piotr Zienc
Sejmik Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8                          
90-051 Łódź
0-32 255-55-18,
 0-32 256-42-76
13.     
 
ŚWIĘTOKRZYSKIE
 
Tadeusz Kowalczyk

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Aleja IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
 0-89 523-26-19,
 0-89 523-24-85
 
14.     
 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 
 
Miron Sycz
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn,
 (89) 521-92-05, 521-92-00,
521-92-11, 521-92-12,
 (89) 521-92-09
15.     
 
WIELKOPOLSKIE
 
Lech Dymarski

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
 854 18 39 tel. - przewodniczący
 852 19 27, +48 61 852 71 45
 (+48 61) 854 13 91, 852 71 45,
16.     
 
ZACHODNIOPOMORSKIE
 
Michał Łuczak
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
 (091) 4815050
 (091) 4815051
 sejmik-obsluga@wzp.pl