Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Wojewódzkie Urzędy Pracy
 
L.P.
WOJEWÓDZTWO
DYREKCJA
ADRES
KONTAKT
1.        
DOLNOŚLĄSKIE
Tadeusz Zieliński
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5 b
   58-306 Wałbrzych
 
sekretariat Dyrektora
 (074)  840-81-93
 (074)  840-73-89
 (071)  336-58-21
 
2.        
KUJAWSKO-POMORSKIE
Adam Horbulewicz
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
 
 +48 56 622 86 00
 +48 56 622 10 59
+48 56 622 74 85
 
3.        
LUBELSKIE
Jacek Gallant
Dyrektor
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 5
   20-022 Lublin
Sekretariat
 (0-81) 463-53-00,             
463-53-05
 
4.        
LUBUSKIE
Kazimierz Piątak
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
skr. poczt. 77
 
 +48 068 456 56 56
 +48 068 456 56 10
 +48 068 325 56 95
 +48 068 327 01 11
 
wup@wup.zgora.pl
 
5.        
ŁÓDZKIE
Mirosław Kwiatkowski
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź
 
 042 6320112, 042 6334909, 042 6367797
lowu@praca.gov.pl
6.        
MAŁOPOLSKIE
Andrzej Martynuska
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
012 422 98 92, 012 422 71 10
012 422 97 85
wup_krak@bci.krakow.pl;
7.        
MAZOWIECKIE
Tadeusz Jan Zając
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
centrala (22) 578-44-00
 (22) 578-44-07
wup@wup.mazowsze.pl
 
8.        
OPOLSKIE
Jacek Suski
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole
 077 44 16 701,
 077 44 16 702
 opwu@praca.gov.pl
9.        
PODKARPACKIE
Jacek Posłuszny
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Lisa Kuli 20
   35-025 Rzeszów
sekretariat:
 (017) 850-92-01
850-92-30
852-59-98
 (017) 852-44-57
 
wup@wup-rzeszow.pl
 rzwu@praca.gov.pl
 
10.     
PODLASKIE
Janina Mironowicz
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
 
 (085) 74-97-200
 (085) 74-97-209
 
11.     
POMORSKIE
Ewa Jurkowska
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 (058) 307-75-66, 301-80-19    (058) 300-93-43
 gdwu@praca.gov.pl
 
12.     
ŚLĄSKIE
Przemysław Koperski
Dyrektor
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Powstańców 41 A
40-024 Katowice
032 255 43 25
032 255 24 66
13.     
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Andrzej Lato
Dyrektor
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Witosa 86
   25-561 Kielce
041 344 49 76
041 368 08 25
 
14.     
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zdzisław Szczepkowski
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Głowackiego 28
   10-448 Olsztyn
 089 522 79 00
089 522 79 01
+ 48 89 522 79 00
+ 48 89 522 79 01
15.     
WIELKOPOLSKIE
Zdzisław Sawala
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
061 846 38 00
 061 846 38 20
 (061) 846-38-19,
 (061) 846-38-20
16.     
ZACHODNIOPOMORSKIE
Zbigniew Chabowski
Dyrektor
 
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
 
091 455 30 39
091 422 31 21
 (0-91) 42-56-100 - centrala
 (0-91) 42-56-101 - sekretariat
 (0-91) 42-56-103 - kancelaria
 (0-91) 42-56-104 – sekretariat