Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Logo i banner do pobrania
Wszystkim organizacjom współpracującym z nami przy realizacji projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy” udostępniamy nasze logo i bannery.
 
Banner 1 (670x70 pikseli)
Kod:
<a href="http://www.dialogspoleczny.pl">
<img src="http://www.dialogspoleczny.pl/files/baner1b.gif" alt="CPS Dialog" border="0">
</a>
 

Banner 2 (670x70 pikseli)

Kod:

<a href="http://www.dialogspoleczny.pl">
<img src="http://www.dialogspoleczny.pl/files/baner1a.gif" alt="CPS Dialog" border="0">
</a>

Button 1 (120x120 pikseli)

Kod:

<a href="http://www.dialogspoleczny.pl"></a>
<img src="http://www.dialogspoleczny.pl/files/baner2a.gif" alt="CPS Dialog" border="0">
</a>

Button 2 (120x120 pikseli)

Kod:

<a href="http://www.dialogspoleczny.pl">
<img src="http://www.dialogspoleczny.pl/files/baner2b.gif" alt="CPS Dialog" border="0">
</a>