Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Czemu służą partnerstwa lokalne

Partnerstwa społeczne pozwalają zaktywizować organizacje, instytucje i osoby ważne dla społeczności lokalnej w celu wspólnego rozwiązywania istniejących już problemów oraz przyjmowania strategii działania rozwojowego. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyróżnia trzy główne kierunki działań partnerstw, które poprawiają lokalne zarządzanie:

  1. Partnerstwa stymulują i promują wykorzystanie rządowych działań, które są zgodne z lokalnymi priorytetami, w zakresie np. rozwoju ekonomicznego, czy spójności społecznej. Partnerstwa pracują z potencjalnymi odbiorcami publicznych, czy rządowych programów. Pomagają mieszkańcom lokalnych społeczności w korzystaniu z tych programów, wspomagają lokalne grupy w ubieganiu się o granty, upowszechniają informacje.
  2. Partnerstwa pomagają swoim członkom z sektora publicznego w lepszym doborze takich działań rządowych, które pasują do lokalnych potrzeb i celów. Przybliżają publiczne, rządowe programy do lokalnie zidentyfikowanych celów.
  3. Partnerstwa łączą różne programy i lokalne inicjatyw. Dzięki temu optymalizują ich wzajemny wpływ. Identyfikują i wykorzystują szanse do łącznia i wzmacniania efektów publicznych programów i lokalnych inicjatyw. Partnerstwa szukają efektu synergii, który pozwala na maksymalizowanie wpływu różnych wysiłków i zaangażowań zgodnych z lokalnymi priorytetami. Partnerstwa przekonują swoich członków do łączenia zasobów we wspólnych projektach.