Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Jakie zadania realizują partnerstwa lokalne

Wszystko zależy od potrzeb lokalnej społeczności i inicjatywy partnerów. Nie można z góry limitować dziedzin aktywności partnerstw, bo to one same mają je wybierać, aby centralne, czy międzynarodowe wsparcie trafiało do najbardziej istotnych obszarów społecznych. Z praktyki widać, że lokalne partnerstwo może np.:

  • realizować programy socjalne, promujące zatrudnienie, czy inne, aby efektywniej odpowiedzieć na lokalne problemy bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego;
  • rozwijać kulturę współpracy na poziomie lokalnym, poprzez szukanie wspólnej perspektywy dla partnerów reprezentujących różne interesy;
  • dostarczać lokalnych ram instytucjonalnych, które mogą - zgodnie z interesami lokalnych społeczności oraz grup społecznie wyłączonych - zaangażować i wzmocnić kluczowych aktorów;
  • poprawić realizowanie centralnych programów np. ekonomicznych, socjalnych czy ekologicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez dostosowanie ich do lokalnych potrzeb i potencjału;
  • działać jako forum dla innowacji i eksperymentowania poprzez wykorzystanie posiadanych lokalnych zasobów i poprzez wytwarzanie nowych zasobów;
  • bronić interesów swojego obszaru, działają jako jego rzecznik, wpływając na szersze programy powstające na poziomie narodowym i europejskim.