Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
W jakich warunkach mogą działać partnerstwa
Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions) na podstawie swoich badań sformułowała rekomendacje, określające jak partnerstwa lokalne mogą wzmacniać społeczną spójność. Uznała, że aby partnerstwa odegrały ważną rolę w tym zakresie trzeba między innymi:
  • silniejszych, ale i elastyczniejszych ram programowych dotyczących działania partnerstw;
  • rozwijania narzędzi ewaluacji i monitorowania wyników oraz wpływu partnerstwa na spójność społeczną;
  • gwarancji finansowania dla partnerstw (to punkt do rozważenia dla lokalnych władz, rządów narodowych i programów unijnych);
  • dobrego systemu informacji o dostępności różnego rodzaju finansowania, szkoleń dla członków partnerstw, przekazywania doświadczeń do regionów mniej zaawansowanych w funkcjonowaniu partnerstw;
  • lepszej koordynacji programów;
  • rozszerzania pola działania partnerstw społecznych.