Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Próba definicji

Spośród wielu prób zdefiniowania partnerstwa społecznego na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy proponujemy tę, która została przedstawiona przez dr Michaela Geddes’a w raporcie dla Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy - „Partnerstwo Lokalne: Skuteczna Strategia na rzecz Spójności Społecznej”.
Geddes przyjął tę definicję na podstawie badań przeprowadzonych w wielu krajach „starej” Unii w celu odróżnienia lokalnego partnerstwa społecznego od spontanicznych, niesformalizowanych procesów współpracy różnych sektorów na szczeblu lokalnym. Definicja opiera się na czterech przesłankach wyróżniających lokalne partnerstwo od innych form współpracy. Partnerstwo musi zatem mieć:

  1. formalnie zorganizowaną strukturę działania,
  2. potencjał aktywizacji grup interesu i angażowania partnerów z szerokiego spektrum społecznego,
  3. wspólną agendę i wielowymiarowy program działania,
  4. zadanie zwalczania bezrobocia, biedy i wykluczenia oraz promocję spójności społecznej.