Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Poradnik dla lokalnych partnerstw społecznych

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał w 2007 r. publikację pt. „Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”.

To pierwsze wydawnictwo tak szeroko opisujące problematykę partnerstwa lokalnego, bardzo ważne kompendium wiedzy i poradnik dla wszystkich którzy chcą zaangażować się w lokalny rozwój rynków pracy na drodze partnerstwa. Jej autorzy wyrażają nadzieję, że publikacja ta pomoże odpowiedzieć na wiele istotnych pytań oraz pokaże możliwości, jakie niesie ze sobą wspólne, partnerskie działanie. Prawdziwym osiągnięciem publikacji będzie zaszczepienie wśród jej odbiorców przekonania do tworzenia partnerstwa i współpracy na szczeblu lokalnym.

Zainteresowani mogą pobrać plik w formacie pdf
„Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”