Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Relacja z drugiego szkolenia w dn. 23-25 kwietnia 2007

W dniach 23-25 kwietnia w CPS „Dialog” odbyło się drugie z cyklu szkoleń ramach projektu „Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”. Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i pracodawców z województw śląskiego i opolskiego.

Podczas warsztatów i wykładów zapoznawali się oni z ideą i praktyką lokalnego dialogu, partnerstwa i strategicznego myślenia na rzecz rozwoju i zatrudnienia. Przeglądu najważniejszych zagadnień związanych z dialogiem i partnerstwem społecznym dokonał Andrzej Zybała z CPS „Dialog”. Do budowania lokalnych strategii rozwoju przekonywali słuchaczy Romana Krzewicka z Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego i Antonii Sobolewski z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzowała lokalne rynki pracy i strategie poprawy ich funkcjonowania. Czynniki wpływające na rozwój lokalny i budowanie partnerstwa w społeczności lokalnej przedstawili Ewa Gliwicka i Łukasz Romowicz z Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

W następnej części szkolenia o doświadczeniach unijnych w zakresie funkcjonowania lokalnych partnerstw społecznych, ich strategach i praktycznym działaniu mówiła Anette Scoppetta z Centrum Innowacji Społecznych w Austrii, ekspert OECD i koordynator lokalnych partnerstw.

Galeria ze zdjęciami z drugiego szkolenia