Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerstwa na rzecz rynku pracy

Zdaniem ekspertów z OECD związanych z programem Local Economic and Employment Development, lokalne partnerstwa mogą poprawiać warunki na lokalnym rynku pracy poprzez działania na rzecz:

  • reintegracji osób pozostających na długoterminowym bezrobociu,
  • doskonalenia kwalifikacji pracowniczych i dostosowywania ich do wymogów lokalnego rynku pracy,
  • zwiększenie stopnia zatrudnialności lokalnych pracowników,
  • poprawa adaptacyjności lokalnych pracowników, czyli doskonalenie umiejętności dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku,
  • poprawa wydajności pracy,
  • zapobieganie zagrożeniom, wobec których stają osoby o niskich kwalifikacjach.
  • radzenia sobie z produktami ubocznymi (externalities) funkcjonowania rynku ogólnokrajowego i globalnego w zakresie luki wydajności.

źródło: Upgrading the Skills of the Low-Qualified: a new Local Policy Agenda. An Exploratory Report, OECD LEED, May 2002