Newsletter
Wpisz swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie internetowej.
Partnerstwo społeczne na świecie

W większości rozwiniętych krajów świata partnerstwo społeczne stało naturalną praktyką funkcjonowania lokalnych społeczności. Uznano, że partnerstwo lokalne jest szansą na realizację ogólnokrajowych celów począwszy od stymulowania rozwoju ekonomicznego po promowanie spójności społecznej.

OECD ocenia, że w wielu krajach rządy tworzyły i wspierały partnerstwa lokalne, aby usprawnić proces opracowywania programów i polityk publicznych oraz aby poprawić jakość ich wdrażania. W raporcie OECD czytamy „Partnerstwa jako porozumienia w sprawie długoterminowych priorytetów – w szerokim gronie interesariuszy (stakeholders) – mogą być wykorzystywane jako przewodniki umożliwiające formułowanie programów i usług zgodnych z lokalnymi warunkami oraz pozwalające na alokowanie zasobów w sposób sprzyjający trwałemu rozwojowi. Partnerstwa ułatwiają konsultacje, współpracę i koordynację. Krótko mówiąc, są narzędziami usprawniającymi zarządzanie”*.

Powyższe zalety partnerstw wypływają z tego, że niejako wymuszają one długoterminową współpracę pomiędzy partnerami lokalnymi, co umożliwia łączenie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i w konsekwencji budowę dobrych koncepcji zarządzania ważnymi problemami.

---------
* Local Governance and Partnership. A Summary of the Findings of the OECD Study on local Partnerhip, OECD LEED, s. 13.